“Yn cynnig popeth y gallai unrhyw lasfyfyriwr ofyn amdano.”

Canllaw Virgin i Brifysgolion Prydain

Gwybodaeth am lety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd i ateb anghenion, diddordebau a phoced yr unigolyn

Llety

Rhyngwladol

Adnoddau i fyfyrwyr rhyngwladol