Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Hygyrchedd

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymedig i wneud y wybodaeth a’r adnoddau a ddarperir trwy ei gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr. Rydym ni’n bwriadu bod yn ufudd i safonau a dilyn egwyddorion defnyddioldeb cyffredin er mwyn helpu pob ymwelydd i’r wefan hon.

Mae’r adran ganolog hon o wefan Prifysgol Caerdydd yn bodloni lefel AA (2) Consortiwm y We Fyd Eang (W3C) Menter Hygyrchedd y We (WAI) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a chyn belled â phosibl, yn bodloni lefel AAA (3).

Er mwyn cael cymorth gydag agweddau eraill o ddefnyddio’r wefan hon, gweler ein tudalen ar newid gwelededd.

Mae tudalennau ar wefan Prifysgol Caerdydd yn anelu at gydymffurfio ag ysbryd a llythyren Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DDA) 1995 y Deyrnas Unedig. Yn unol â’r DDA a’r Ddeddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (SENDA) 2001, rydym ni’n anelu at sicrhau bod tudalennau gwe Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe WAI yr W3C ar Lefel AA, ac rydym ni wedi ymrwymo i wella cydymffurfio â’r Canllawiau hyn.

Mae’n bosibl nad yw rhai o’n tudalennau hŷn ni’n cydymffurfio â’r safonau hyn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym ni’n cysylltu’n weithredol â darparwyr gwybodaeth ar draws y Brifysgol i sicrhau bod yr holl dudalennau gwe yn y dyfodol yn cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd.

Rydym ni’n bwriadu parhau i wella hygyrchedd ein gwefan, fellt, os ydych chi’n cael unrhyw anhawster cyrchu’r wefan ac angen mwy o gymorth, neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i helpu i wella ein hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Rhith-amgylchedd Dysgu

Wrth fuddsoddi yn Blackboard, mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymedig i ddarparu rhith-amgylchedd dysgu diogel, hygyrch seiliedig ar y we. Mae Blackboard yn system sy’n caniatáu tiwtoriaid a myfyrwyr i rannu deunyddiau dysgu, cyfathrebu a chydweithio, a gwerthuso a mesur cynnydd myfyrwyr.

Gellir cael mwy o wybodaeth ynglŷn â hygyrchedd Blackboard ar wefan Blackboard.

Technolegau Cynorthwyol

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i wella profiad yr holl fyfyrwyr ac aelodau o staff. Rydym ni’n cydnabod bod sefyllfa pawb yn wahanol, ac felly, rydym ni’n ceisio teilwra cefnogaeth a darpariaeth i anghenion unigol.

Am fwy o wybodaeth am y meddalwedd a chaledwedd cynorthwyol sydd ar gael yn llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron Prifysgol Caerdydd, darllenwch ein hadran ar dechnolegau cynorthwyol, gofynnwch i rywun wrth unrhyw ddesg wybodaeth yn y llyfrgell neu siaradwch â’r cyswllt anabledd yn y llyfrgell rydych chi’n dymuno ei defnyddio, neu cysylltwch â’r Ganolfan Adnoddau Dyslecsia.