Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Gwybodaeth am ein defnydd o Gwcis

I roi gwasanaethau rhwydd, defnyddiol a dibynadwy i’n hymwelwyr, rydym yn rhoi peth gwybodaeth ar ddyfeisiadau fel eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol o bryd i’w gilydd. Bydd eich dyfais yn cadw ac yn cofio’r wybodaeth hon ar gyfer eich ymweliad nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain fel cwcis. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol a dim ond am gyfnod byr y maent ar eich dyfeisiadau.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi drwy, er enghraifft:

Cewch reoli’r ffeiliau bychain hyn eich hunain a dysgu rhagor amdanynt yn AllAboutCookies.org.

Ein defnydd o gwcis

Mae’r tudalennau hyn yn rhestru’r cwcis a osodir gan wefan Prifysgol Caerdydd a’r gwasanaethau allanol rydym yn eu defnyddio.

Is-barthau a pharthau cysylltiedig.

Gall cwcis a osodir gan Brifysgol Caerdydd a chwcis allanol ar ein safleoedd ymddangos ar y parthau isod:

  • cardiff.ac.uk
  • cf.ac.uk
  • caerdydd.ac.uk

yn ogystal ag ar is-barthau’r uchod; er enghraifft, ‘events.cardiff.ac.uk’

Ceir yma restr o’r holl gwcis a osodir gan ein gwefan a, lle bo modd, y gwasanaethau allanol rydym yn eu defnyddio.

Cwcis i wella gwasanaeth (cwcis allanol)

I ddeall beth ydym am ei ddefnyddio ac i wneud yn siwr bod y wefan ar gael pan mae’n hwylus i chi, mae Google Analytics yn gosod cwcis i’n helpu ni i amcangyfrif faint sy’n ymweld â’r wefan a faint o ddefnydd a wneir ohoni.

Enw Cynnwys Nodweddiadol Dyddiad dod i ben
_utma rhif a gynhyrchwyd ar hap 2 flynedd
_utmb rhif a gynhyrchwyd ar hap 30 munud
_utmc rhif a gynhyrchwyd ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz rhif a gynhyrchwyd ar hap a gwybodaeth am sut cyrhaeddwyd y safle (e.e. yn uniongyrchol neu drwy ddolen, peiriant chwilio neu dalu am chwilio) 6 mis

Darllenwch wefan Google Code i gael rhagor o fanylion am y cwcis y mae Google Analytics yn eu gosod.

Cwcis ar gyfer rhannu dolenni ein gwefan (cwcis allanol)

Gellir rhannu dolenni ein gwefan yn haws drwy ddefnyddio gwasanaethau ‘Botwm Hoffi’ Twitter a Facebook. Mae’r gwasanaethau allanol hyn yn gosod cwci ar eich dyfais i allu defnyddio eu gwasanaeth yn haws. I weld a chanfod sut i reoli’r cwcis hyn, cewch ymweld ’r gwefannau hyn yn uniongyrchol: Twitter a Facebook.

Enw Cynnwys Nodweddiadol Trydydd Parti Dyddiad dod i ben
pid   Twitter 2 flynedd
k   Twitter 7 diwrnod
guest_id   Twitter 2 flynedd
datr   Facebook 2 flynedd
lsd   Facebook pan fyddwch yn cau eich porwr
reg_ext_ref   Facebook pan fyddwch yn cau eich porwr
reg_fb_gate   Facebook pan fyddwch yn cau eich porwr
reg_fb_ref   Facebook pan fyddwch yn cau eich porwr

Cwcis Allanol Ychwanegol

Gall Ysgolion a Chyfarwyddiadau'r Brifysgol ddefnyddio'r cwcis a rhestrir isod er mwyn gwella gwasanaethau ond ni ddylent gynnwys gwybodaeth bersonol enwi.

Enw Cynnwys Nodweddiadol Trydydd Parti Dyddiad dod i ben
khcookie Mae Google yn defnyddio’r cwcis hyn i gadw dewisiadau a gwybodaeth y defnyddiwr wrth weld tudalennau sy’n cynnwys mapiau Google. Google pan fyddwch yn cau eich porwr
NID Google 6 mis
SNID Google 6 mis
PREF Google 2 flynedd
VISITOR_INFO1_LIVE Llinyn ar hap Youtube 240 diwrnod
PREF Dewisiadau mewn cysylltiad â Youtube gan gynnwys rhif fersiwn yr ategyn Fflach sydd wedi’i osod ar gyfer eich porwr e.e. fv=10.1.102 Youtube 10 flynedd

 

Cwcis eraill nad ydynt yn hanfodol (cwcis mewnol)

Enw Cynnwys Nodweddiadol Wefan Dyddiad dod i ben
cu-homepage-tabselect enw y tab caerdydd.ac.uk 1 blwyddyn
cf_aztab rhif (0-29) caerdydd.ac.uk/az/ pan fyddwch yn cau eich porwr
style ‘Light on dark’ or ‘Dark on light’ - dewisiad ‘stylesheet’ cardiff.ac.uk/learning 1 blwyddyn
has_js 1 neu 0 business.cardiff.ac.uk pan fyddwch yn cau eich porwr
hash Llinyn ar hap earth.cardiff 40 niwrnod
97af62efbc9ab49a
3fe910b7fbd82f08
Llinyn ar hap Engin pan fyddwch yn cau eich porwr
a9b4a98fc2e75763
4a054e96c83c09db
Llinyn ar hap Engin pan fyddwch yn cau eich porwr
4b91de63119da440
606f48d0a91280a7
Llinyn ar hap Engin pan fyddwch yn cau eich porwr
SESS39fd744c556a
296317d1d8d9c1302fc7
Llinyn ar hap concerts.cardiff 3 wythnos
jfcookie[lang] 'en' neu 'cy' walesdeanery.org 1 dydd
RokMicroNews Arddangos detholiad y cynnwys walesdeanery.org 30 diwrnod
f7a0641cb1249cfd
deb0acfea145265c
Llinyn ar hap walesdeanery.org pan fyddwch yn cau eich porwr

Cwcis nad sy’n cael eu rhestru uchod

Cewch roi gwybod i ni am gwcis sy’n dod o’n parthau ni ond sydd heb eu rhestru uchod yn web@cardiff.ac.uk

Cwcis Hanfodol (cwcis mewnol)

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i allu gweithredu gwefan Prifysgol Caerdydd. Maent yn cael eu gosod wrth i chi agor ein gwefan ac yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr gwe. Caiff y cwcis hyn eu hail-greu y tro nesaf y byddwch yn llwytho un o’n tudalennau ar y we cyn belled eich bod wedi dileu’r cwcis drwy gau eich porwr gwe a heb eu hatal drwy reoli eich gosodiadau cwcis.

Enw Cynnwys Nodweddiadol Dyddiad dod i ben Nodiadau
JSESSIONID rhif a gynhyrchwyd ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr
ASP.NET_SessionId rhif a gynhyrchwyd ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr
NSC_vojxfc-hspvq rhif a gynhyrchwyd ar hap 2 munud
tg_session Llinyn ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr Angenrheidiol i ddefnyddio’r safle swyddi
tg_session_30011_5460 Llinyn ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr Angenrheidiol i ddefnyddio’r safle swyddi

Gwybodaeth Cwcis a Preifatrwydd ar gyfer Blackboard Learn

Cwcis Ychwanegol

Caiff cwcis eu gosod gan wasanaethau gwe unigol y mae’r Brifysgol yn eu cynnal a rhaid iddynt fod yn gwbl angenrheidiol i gynnal y gwasanaethau er lles ein staff a/neu’n myfyrwyr.

Rhaglenni Symudol

Caiff rhaglenni/gwefannau symudol a gynhyrchwyd gan Brifysgol Caerdydd ddefnyddio cwcis Google Analytics hefyd i’n helpu ni i wella perfformiad.

  • m.caerdydd.ac.uk
  • ps.cardiff.ac.uk
Enw Cynnwys Nodweddiadol Dyddiad dod i ben
_utma rhif a gynhyrchwyd ar hap 2 flynedd
_utmb rhif a gynhyrchwyd ar hap 30 munud
_utmc rhif a gynhyrchwyd ar hap pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz rhif a gynhyrchwyd ar hap a gwybodaeth am sut cyrhaeddwyd y safle (e.e. yn uniongyrchol neu drwy ddolen, peiriant chwilio neu dalu am chwilio) 6 mis
Data’r Safle — Storfa’r Rhaglen

Caiff y rhaglen gadw gwybodaeth, graffeg a sgriptiau’n lleol ar eich dyfais i arbed lled y band a gwella perfformiad y rhaglen. Mae’n bosibl y cyfeirir ato ar banel rheoli eich cwci fel ‘Storfa’r Rhaglen’. Bydd dileu’r wybodaeth hon yn gorfodi’r rhaglen i ail-lwytho’r data y tro nesaf y caiff ei hagor. Bydd rhai gosodiadau a gwybodaeth a gedwir yn y data hwn yn cael eu dileu hefyd.

Rheoli cwcis

I reoli cwcis unigol neu i atal cwcis, darllenwch y ddogfennaeth ar gyfer eich porwr.

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol a darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi

Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi hwn ac ychwanegiadau at restr y cwcis yn cael eu gwneud ar y tudalennau hyn.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i newid y dogfennau polisi hyn heb roi rhybudd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cwcis hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â thîm cymorth y we: web@caerdydd.ac.uk.

Fersiwn 1.0.2 y Ddogfen
Diweddarwyd ddiwethaf: 09.01.2013