Skip to content
Skip to navigation menu

English
Llwytho i lawr y Siarter Myfyrwyr

Ein Siarter Myfyrwyr

Ein Partneriaeth

“Mae profiad Caerdydd yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a’n myfyrwyr. Yng Nghaerdydd byddwch yn astudio mewn Prifysgol lwyddiannus, fywiog, amlddiwylliannol ac amrywiol, a hynny yn y brifddinas. Mae yma ymdeimlad cymunedol cryf sy'n cael ei nodweddu gan y cydbwysedd rhwng profiadau sy’n addysgol, yn gymdeithasol, ac sy’n ymwneud â diwylliant a chwaraeon. Mwy

Cyd-ddatganiad gan yr Is-Ganghellor, Yr Athro Colin Riordan, a Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Claire Blakeway

Archwiliwch ein cymunedau


Gwybodaeth am ein Siarter Myfyrwyr

Mae ein Siarter yn cyfleu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a'r hyn a ddisgwylir gennych chithau. Mwy

Disgwyliadau

I gyd-fynd â'r Siarter Myfyrwyr, ceir rhagor o wybodaeth am bob un o'r cymunedau sydd wedi eu hamlinellu. Os na fydd pethau'n cwrdd â'ch disgwyliadau, mae yna gymorth a chyngor ar gael. Mwy