Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddewis a phoced yr unigolyn.

Ac ar ben hynny, rydyn ni’n gwarantu lle yn eu blwyddyn gyntaf i israddedigion ac i ôl-raddedigion o wledydd tramor neu’r Undeb Ewropeaidd (sy’n cyrraedd ym mis Medi).

YSTAFELLOEDD AR GAEL

Ffoniwch y Swyddfa Llety: + 44 (0) 29 2087 4849 neu ebostiwch: Residences@cardiff.ac.uk

Student reading in bedroom

Israddedigion

Mae gennyn ni lety i israddedigion ar sail hunan-arlwyo neu arlwyo, ac ystafell ymolchi en-suite neu ystafell ymolchi i’w rhannu.

Postgraduate students

Ôl-raddedigion

I ôl-raddedigion o wledydd tramor, rydyn ni’n gwarantu lle mewn preswylfa i ôl-raddedigion. Yn achos ôl-raddedigion o’r Deyrnas Unedig gallwn eich helpu i ddod o hyd i lety ar rent.

Myfyrwyr ag anabledd

Myfyrwyr ag anabledd

Mae nifer o breswylfeydd wedi’u haddasu’n unswydd ar gael, yn arbennig felly i fyfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion a myfyrwyr â nam ar y clyw.

Welsh flag

Y rhai sy’n siarad Cymraeg

Mae ambell fflat wedi’i chadw i rai sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg ac sy’n dymuno cael eu gosod mewn grŵp gyda’i gilydd.

Couple walking outside Main Building

Parau

Mae gennyn ni letyau i barau ond yn anffodus does dim modd gwarantu lleoedd, gan mai cyfyngedig yw’r nifer sydd ar gael.

Student houses

Teuluoedd

Cyfyngedig yw nifer y tai a’r fflatiau i deuluoedd, felly allwn ni ddim gwarantu lleoedd yn anffodus.


Preswylfeydd haf i’r myfyrwyr

Mae preswylfeydd ar gael am gyfnodau byr a chyfnodau hir yn ystod gwyliau’r haf.

Taith fideo

Ewch am daith o amgylch ein breswylfeydd.

Gwylio fideo’r daith

Rydyn ni wedi llofnodi’r Cod Ymarfer ar lety i Fyfyrwyr, sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i gael llety diogel o ansawdd dda

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk