Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Gwybodaeth am gyrraedd

Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y wybodaeth am eich trefniadau cyrraedd fel y byddwch yn gwybod pryd ac ymhle i gasglu eich allwedd a sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw derfynau amser pwysig.

  • dyddiadau ac amseroedd cyrraedd (gan gynnwys terfynau amser pwysig)
  • beth i'w wneud pan fyddwch yn cyrraedd yma
  • cyfarwyddiadau
  • parcio
  • mapiau
  • manylion cyswllt

Lawrlwythwch y wybodaeth am gyrraedd eich preswylfa

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk