Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Dillad gwely

Mae croeso i chi ddod â'ch dillad gwely eich hunan gyda chi ond rydym hefyd yn cynnig pecyn y gellir ei archebu ymlaen llaw a thalu amdano pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Pecyn dillad gwely

Mae'r pecyn dillad gwely'n cynnwys:

  • duvet
  • gorchudd duvet
  • 1 cynfas
  • 1 gobennydd
  • 1 gorchudd gobennydd
  • 1 lliain baddon
  • 1 lliain llaw

Cost (i'w dalu pan fyddwch yn cyrraedd): £30.00

Sut i archebu

Os ydych am archebu pecyn, cliciwch ar y botwm isod er mwyn rhoi eich manylion i ni (bydd angen eich rhif myfyriwr arnoch). Lle bo'n bosibl, bydd pecyn yn cael ei roi yn eich ystafell wely astudio yn barod erbyn i chi gyrraedd.

Archebu pecyn dillad gwely

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk