Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Yswiriant

Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol. Fodd bynnag, darperir rhywfaint o yswiriant cynnwys gan Endsleigh Insurance, y prif ddarparwr yswiriant i fyfyrwyr, fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.

Mae'n bwysig i chi wirio'r yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i wneud yn siŵr eich bod yn deall sut rydych yn cael eich gwarchod.

Rhowch eich rhif polisi HH1052 yn endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.  

Dilynwch y ddolen i wirio eich polisi a gweld: 
 
✔  Beth sy'n cael ei warchod
✔  Unrhyw eithriadau a chyfyngiadau allweddol
✔  Tâl-dros-ben eich polisi
✔  Sut i wneud hawliad, ymestyn a phersonoli eich polisi

Mae'n bwysig gwybod yn union sut rydych yn cael eich gwarchod. Mae'n bosibl na fydd yr yswiriant cynnwys yn ddigonol, ac y bydd angen i chi ei ymestyn i warchod eich holl eiddo y tu mewn a'r tu allan i'ch ystafell.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk