Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Yswiriant

Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol. Er hyn, caiff yswiriant ei ddarparu gan Endsleigh Insurance fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.

Mae yswiriant eich ystafell myfyriwr yn yswirio rhai o’r eitemau yn eich ystafell yn erbyn dwyn, tân a pherygl o lifogydd. I weld yr hyn sydd wedi’i yswirio, llwythwch eich tystysgrif yswiriant i lawr

Am nad yw’n yswirio gliniaduron, tabledi na ffonau pan fyddant y tu allan i’ch ystafell, efallai yr hoffech chi ystyried prynu yswiriant ychwanegol i ddiogelu’r eitemau hanfodol hynny.

Endsleigh yw prif ddarparwr yswiriant teclynnau myfyrwyr ac mae’r NUS yn eu hargymell am eu bod yn deall anghenion yswiriant myfyrwyr a bywyd prifysgol. Mae eu hyswiriant yn diogelu teclynnau ble bynnag y byddwch chi a’ch teclynnau ac yn addo rhoi gliniadur a ffôn symudol newydd i chi cyn pen 24 awr* ar ôl cymeradwyo’ch cais.

*Mae 24 awr yn cynrychioli diwrnod gwaith cyfan ar ôl i ni gymeradwyo’ch cais.

Cewch chi wybod rhagor, a dewisiadau o ran prynu yswiriant ychwanegol, yma.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk