Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Mynediad rhwydwaith a Wi-Fi

Mae holl breswylfeydd y Brifysgol, ac eithrio tai/fflatiau myfyrwyr wedi cael eu cysylltu â’n rhwydwaith RESLAN. Mynediad ar gael i fyfyrwyr cofrestredig yn unig, ac nid ydyw ar gael i wŷr a gwragedd priod, nac unrhyw aelod arall o’r teulu sy’n byw gyda myfyrwyr cofrestredig.

Mynediad rhwydwaith a Wi-Fi mewn tai/fflatiau myfyrwyr

Nid yw'r rhwydwaith RESLAN ar gael mewn tai/fflatiau myfyrwyr. Fodd bynnag, mae tai rhai myfyrwyr yn elwa o linellau telathrebu a osodwyd gan denantiaid blaenorol.

Os oes llinell telathrebu eisoes wedi'i gosod, gallwch wneud trefniadau eich hunan gyda Virgin Media i gysylltu gwasanaeth rhwydwaith preifat. Wedi Virgin Media pecynnau arbennig 9 mis yn unig ar gyfer myfyrwyr, gellir dod o hyd i'r manylion wrth dderbynfa eich preswylfeydd.

Os nad oes llinell telathrebu eisoes wedi'i gosod, mae'n bosibl y byddwch yn gallu trefnu gosod eich llinell eich hunan. Er mwyn gwneud hyn, yn gyntaf mae'n rhaid i chi gael caniatâd wrth Reolwr eich Preswylfeydd.

Nodwch mai cyfrifoldeb tenantiaid y tŷ fydd unrhyw gostau sy'n ymwneud â gosod a chostau cysylltiedig.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk