Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Mynediad rhwydwaith a Wi-Fi

Mae mannau cysylltu â'r we a Wi-Fi Prifysgol Caerdydd ar gael ar gyfer myfyrwyr cofrestredig yn unig. Mae'r cyfleusterau hyn yn eich galluogi i fynd ar rwydwaith academaidd y Brifysgol a'r rhyngrwyd i ryw raddau. Bydd angen eich cyfrifiadur eich hun arnoch i ddefnyddio'r cyfleuster hwn. Cewch fwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar wefan Rhwydwaith Preswylfeydd Prifysgol Caerdydd (RESLAN) yn www.caerdydd.ac.uk/insrv/reslan. Rhaid i chi fynd i'r wefan hon cyn cyrraedd Caerdydd.

Cyplau a theuluoedd

Mae Wi-Fi ar gael i westeion parau ac mewn llety i deuluoedd. Bydd côd ar gael yn y dderbynfa i alluogi'r defnyddiwr i gysylltu â'r we.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk