Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Cardiau preswylfeydd

Pan rydych ar dir y Brifysgol, mae angen i chi gadw eich cerdyn Preswylfeydd gyda chi bob amser a'i gyflwyno ynghyd â'ch cerdyn Adnabod Prifysgol er mwyn profi eich hunaniaeth yn unol â pholisi a chanllaw'r Brifysgol.

Bydd hefyd angen i chi gyflwyno eich cerdyn Preswylfeydd a'ch Cerdyn Adnabod Prifysgol ar gyfer y canlynol:

  • Casglu parseli a llythyron cofrestredig wrth dderbynfa eich Preswylfeydd
  • Pan fyddwch chi wedi'ch cloi allan o'ch ystafell a bod angen allwedd arall arnoch
  • Derbyn prydiau bwyd os ydych yn byw yn Neuadd Aberdâr (Arlwyo), Neuadd Gordon, Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd (Arlwyo rhannol)
  • Defnyddio'r gwasanaeth bws rhwng Neuadd y Brifysgol a'r Prif Gampws neu Gampws Parc y Waun

Noder, bydd taliad yn ddyledus am unrhyw gardiau Preswylfeydd newydd a ddarperir.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk