Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Teledu

Noder y bydd angen i chi drefnu Trwydded Deledu ddilys os byddwch am wylio neu recordio rhaglenni teledu sy'n cael eu darlledu'n fyw. Mae hyn yn cynnwys defnyddio offer fel cyfrifiadur gliniadur ffôn symudol neu recordiwr DVD/fideo. Dyna'r gyfraith ac nid oes esgus dros beidio â phrynu trwydded.

Mae gwasanaethau Teledu Digidol ar gael yn y preswylfeydd canlynol:

Nid yw gwasanaethau Teledu Digidol wedi'u gosod mewn unrhyw breswylfa arall y Brifysgol. Mae'n bosibl y bydd gan Fflatiau/Tai myfyrwyr opsiwn ar gyfer Teledu digidol drwy Virgin Media. Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen gwefan Mynediad i'r rhwydwaith.

Mae adborth wrth ein cwsmeriaid yn awgrymu bod dulliau eraill o wylio'r teledu yn cael eu ffafrio, er enghraifft drwy'r rhyngrwyd gan ddefnyddio'r canlynol:

  • Gwefannau teledu fel BBC iPlayer ac ITV Player
  • USB Teledu Digidol

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk