Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Eitemau i'w cofio

Darperir

 • gwely a matras
 • desg a chadair
 • silff lyfrau
 • cwpwrdd dillad
 • basged sbwriel
 • oergell/rhewgell
 • microdon
 • ffwrn
 • tostiwr
 • tegell
 • haearn smwddio
 • bwrdd smwddio
 • padell ludw a brws
 • bin cegin
 • mop a bwced
 • bleinds/llenni
 • hysbysfwrdd
 • sied feiciau (gweler y nodyn isod)

Gall myfyrwyr Neuadd Aberconwy a Thai Heol Colum/Rhodfa Colum ddefnyddio'r siediau beiciau yn Neuadd Colum. NID oes siediau beiciau ar gael ar gyfer myfyrwyr yn Nhai/Fflatiau Myfyrwyr yn y "Pentref"

Mae angen i chi ddod â

 • dillad gwely (cynfasau, gorchudd gobennydd, duvet, blancedi, gobenyddion neu dywelion) - heblaw eich bod wedi archebu ein pecyn dillad gwely ymlaen llaw
 • llestri (ar gyfer eich hunan)
 • cyllyll a ffyrc (ar gyfer eich hunan)
 • offer coginio a sosbenni (ar gyfer eich hunan)
 • clo beic (neu gallwch ei brynu wrth y ganolfan diogelwch yn Park Place)

 

Cyfleusterau ychwanegolllety

Ni fydd angen i chi ddod â dillad gwely, llestri, cyllyll a ffyrc nac offer coginio os byddwch yn byw yn:

 • Cyfleusterau Ychwanegol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig yn Llys Talybont Gogledd
 • Cyfleusterau Ychwanegol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig yn Llys Senghennydd
 • Cyfleusterau Ychwanegol i Fyfyrwyr yn Llys Talybont De

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk