Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Parau

Nifer cyfyngedig o letyau i barau sydd gan Brifysgol Caerdydd. Yn anffodus, felly, allwn ni ddim gwarantu bod y math hwn o lety ar gael ac mae’r flaenoriaeth yn cael ei rhoi i fyfyrwyr sy’n dod o wledydd tramor yn ystod eu blwyddyn gyntaf o astudio.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i’r holl fyfyrwyr sy’n byw mewn llety i barau ddod o hyd i lety gwahanol ar ôl y flwyddyn gyntaf, gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio.

Y preswylfeydd

Llys Cartwright

Llys Cartwright

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat un ystafell wely
Neuadd Roy Jenkins

Neuadd Roy Jenkins

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat un ystafell
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

 • Cyfnod preswylio safonol
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat un ystafell
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat un ystafell a fflat un ystafell wely
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref))

Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref)

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat un ystafell wely

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk