Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Myfyrwyr ag anabledd

Fel myfyriwr ag anabledd, cewch flaenoriaeth wrth i’r ystafelloedd gael eu dyrannu, ac, os bydd angen hynny, fe allen ni warantu lle ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol drwy gydol eich cwrs.

Mae nifer o breswylfeydd ar gael sydd wedi'u haddasu'n unswydd, yn enwedig felly i fyfyrwyr sy'n defnyddio cadair olwynion a myfyrwyr sydd â nam ar eu clyw.

Pryd dylech chi roi gwybod am eich anghenion

Rhowch wybod yn eich cais ar-lein os oes gennych anabledd neu anhwylder meddygol y mae angen eu cymryd i ystyriaeth, neu y dylai Rheolwr eich preswylfa wybod amdanyn nhw. Dylech nodi’r gofynion hyn ar eich cais, ni waeth pa breswylfa y byddwch yn gwneud cais amdani, neu hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi bod mewn cysylltiad â’r Cynghorydd Anabledd ynghylch eich gofynion arbennig.

Dim ond yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi wrth wneud eich cais, gyda chadarnhad mewn ysgrifen gan ymarferydd meddygol, fydd yn cael ei chymryd i ystyriaeth wrth ddyrannu ystafelloedd. Mae’r holl wybodaeth am anableddau a’r holl wybodaeth feddygol yn cael ei thrin yn gyfrinachol, a dim ond at y dibenion uchod y mae’n cael ei defnyddio.

Addasiadau yn ystod eich arhosiad

Rydyn ni hefyd yn ddigon bodlon gwneud addasiadau rhesymol unigol ar ran myfyrwyr ag anabledd, er enghraifft, gosod canllaw mewn ystafell ymolchi. Gallwch ofyn am addasiadau o’r fath ar unrhyw adeg yn ystod eich arhosiad: mynnwch air â Rheolwr eich preswylfa. Er hynny, os ydych yn gwybod am unrhyw addasiadau cyn ichi gyrraedd, cysylltwch â’r Cynghorydd Anabledd i’w trafod, a byddwn yn ceisio eu gosod erbyn ichi gyrraedd.

Preswylfeydd

Neuadd Aberconwy

Neuadd Aberconwy

Hwylus i gadair olwynion
 • Tair ystafell yn hwylus i gadair olwynion
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Neuadd Aberdâr

Neuadd Aberdâr
(menywod yn unig)

Nam ar y clyw
 • 1 ystafell offer â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Hunan-arlwyo neu arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Neuadd Colum

Neuadd Colum

Nam ar y clyw
 • Dwy ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Gordon Hall

Neuadd Gordon

Hwylus i gadair olwynion
 • Un ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite hygyrch (a allai fod yn addas i rai myfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion)
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Arlwyo rhannol
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite neu rannu ystafelloedd ymolchi
Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

Nam ar y clyw
 • Un ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Hunan-arlwyo gyda’r opsiwn o gael pryd gyda’r nos
 • Rhannu ystafell ymolchi
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Nam ar y clyw
 • Tair ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Arlwyo rhannol
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Llys Tal-y-bont

Llys Tal-y-bont

Nam ar y clyw Hwylus i gadair olwynion
 • Dwy ystafell yn hwylus i gadair olwynion
 • Pedair ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (anaddas i fyfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion)
 • Pob ystafell yn addas i fyfyrwyr sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl canolradd
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Talybont Gate

Porth Tal-y-bont

 • Dwy ystafell yn hwylus i gadair olwynion
 • Dwy ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch
 • Cyfnod preswyl canolradd
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Gogledd Tal-y-bont

Gogledd Tal-y-bont

Nam ar y clyw
 • 3 ystafell offer â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol neu ansafonol
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
De Tal-y-bont

De Tal-y-bont

Nam ar y clyw
 • Dwy ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Nam ar y clyw
 • Dwy ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol neu ansafonol
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite neu rannu ystafelloedd ymolchi

Cysylltwch â ni

For further information regarding Disability or Dyslexia or to arrange a visit please contact our Disability Advisor.

Ffôn: +44(0)29 2087 4844
E-bost: disability@caerdydd.ac.uk

Resources

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk