Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Teuluoedd

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig rhywfaint o lety ar gyfer teuluoedd. O ganlyniad, yn anffodus, ni allwn warantu’r math hwn o breswylfa a rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr sy'n teithio yma o dramor ar gyfer eu blwyddyn gyntaf o astudiaeth.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i'r holl fyfyrwyr sy'n byw mewn preswylfeydd teuluol chwilio am lety arall ar ôl y flwyddyn gyntaf oherwydd ni ellir ymestyn y cyfnod preswyl.

Preswylfeydd

Cartwright Court

Llys Cartwright

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat dwy ystafell wely
Student Houses/Flats (Village)

Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat dwy ystafell wely
Talybont Court

Llys Tal-y-bont

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Tŷ tair ystafell wely
University Hall

Neuadd y Brifysgol

 • Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn
 • Hunan-arlwyo
 • Fflat dwy ystafell wely

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk