Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Talu (Sesiwn 2016/17)

Os ydych yn aros yn Liberty House neu Liberty Cambrian Point, caiff gwybodaeth am daliadau eu cynnwys yn y wybodaeth a anfonwyd atoch chi gan Liberty Living/neuadd Victoria unwaith y byddwch chi sicrhau lle.

Gellir talu ffioedd am yr holl breswylfeydd eraill, gan gynnwys y mwyafrif o'r costau cysylltiedig fel Trwydded Parcio, drwy un o’r dulliau canlynol:

  • Cerdyn Credyd/Debyd yn llawn ymlaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd
  • Debyd Uniongyrchol o gyfrif banc yn y DU (sy'n daladwy mewn uchafswm o 3 rhandaliad ar ddyddiadau penodol, gan ddibynnu ar eich cyfnod preswyl)
    Noder: mae'r Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Yr unig eithriadau i'r dulliau talu hyn yw:

Myfyrwyr a Noddir

  • Os bydd eich Ffioedd Preswylfeydd yn cael eu talu i ni gan eich Noddwr, os gwelwch yn dda dewiswch 'Rhandaliadau a delir gan Noddwr' fel eich dull talu a ymlaen anfonwch gopi o'r llythyr Affidavit sy'n cadarnhau eich statws fel rhywun sy'n cael ei noddi at Swyddfa Gyllid CSERV: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i chi gyrraedd yng Nghaerdydd byddwn yn anfonebu eich Noddwr ar gyfer eich Ffďoedd Llety.
  • Os ydych yn cael cyflog misol gan noddwr ac mae angen i chi dalu drwy gynllun taliad misol, dewiswch 'Cynllun Taliadau – yn derbyn Bwrsariaeth gan y GIG neu daliad misol' fel eich dull talu ac anfonwch gadarnhad o'ch nawdd i Swyddfa Arian CSERV: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Bydd Swyddfa Arian CSERV yn cadarnhau eu bod yn derbyn eich cynllun taliad ar ôl cael tystiolaeth o'ch taliad misol ac yn fuan wedi i chi gyrraedd.

Bwrsari GIG /Cyflog Misol

  • Os ydych yn cael taliad misol o Fwrsariaeth y GIG, cewch dalu eich ffioedd preswyl drwy dalu'r un swm bob mis yn rhan o gynllun taliad misol. Dewiswch 'Cynllun Taliadau – yn derbyn taliad misol neu Fwrsariaeth gan y GIG' fel eich dull talu ac anfonwch gadarnhad o'ch bwrsariaeth i Swyddfa Arian CSERV: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Bydd Swyddfa Arian CSERV yn cadarnhau eu bod yn derbyn eich cynllun taliad ar ôl cael tystiolaeth o'ch taliad misol ac yn fuan wedi i chi gyrraedd.
  • Os byddwch yn cael Benthyciad Myfyriwr bob tymor yn ogystal â thaliad misol o Fwrsariaeth y GIG, hwyrach yr hoffech dalu mewn 3 rhandaliad drwy Ddebyd Uniongyrchol. Dewiswch 'Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol' fel eich dull talu.
  • Os nad yw unrhyw un o'r dewisiadau hyn yn gweddu eich amgylchiadau, cysylltwch â Swyddfa Arian CSERV a fydd yn gallu trafod ffyrdd eraill o dalu gyda chi.

Ymholiadau yn ymwneud â chyllid

Ffôn: +44 (0)29 2087 4662 / 6367 / 4985 neu 5239
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residencesfinance@cardiff.ac.uk
Cyfeiriad: Southgate House, Bevan Place, Cardiff, CF14 3UX

Defnyddiwch y côd post canlynol i gael cyfarwyddiadau i Dŷ Southgate: CF14 3UX


Sicrhewch fod gennych eich Rhif Myfyriwr wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk