Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Talu (Sesiwn 2013/14)

Os ydych yn aros yn Liberty House, Liberty Cambrian Point neu Neuadd Victoria, caiff gwybodaeth am daliadau eu cynnwys yn y wybodaeth a anfonwyd atoch chi gan Liberty Living/neuadd Victoria unwaith y byddwch chi sicrhau lle.

Gellir talu ffioedd am yr holl breswylfeydd eraill, gan gynnwys y mwyafrif o'r costau cysylltiedig fel Trwydded Parcio ac Opsiwn Pryd Bwyd gyda'r Hwyr, drwy un o’r dulliau canlynol:

 • Cerdyn Credyd/Debyd yn llawn ymlaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd
 • Debyd Uniongyrchol o Gyfrif Banc yn y DU (i'w dalu mewn 3 rhandaliad)
  Noder: mae'r Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Yr unig eithriadau i'r dulliau talu hyn yw:

 • Myfyrwyr a Noddir
  • Os bydd eich Ffioedd Preswylfeydd yn cael eu talu i ni gan eich Noddwr, anfonwch gopi o'r llythyr Affidavit sy'n cadarnhau eich statws fel rhywun sy'n cael ei noddi at Swyddfa Gyllid CSERV: residencesfinance@cardiff.ac.uk.
  • Os byddwch yn derbyn cyflog misol wrth Noddwr a bod angen i chi greu cynllun talu, cysylltwch â Swyddfa Gyllid CSERV i drefnu hyn. Nodwch y bydd angen i chi ddarparu cadarnhad ynglŷn â'ch Nawdd
 • Bwrsari GIG /Cyflog Misol
  • Os byddwch yn derbyn cyflog misol wrth Fwrsari GIG, gallwch dalu eich ffioedd preswylfeydd drwy gynllun taliad misol. Os ydych yn astudio Nyrsio, byddwn yn cadarnhau gyda'r Ysgol Nyrsio eich bod yn derbyn Bwrsari GIG. Os byddwch yn derbyn Bwrsari GIG ond nad ydych yn astudio Nyrsio, anfonwch gadarnhad o'ch bwrsari at Swyddfa Gyllid CSERV: residencesfinance@cardiff.ac.uk

Ymholiadau yn ymwneud â chyllid

Ffôn: +44 (0)29 2087 4662 / 6367 / 4985 neu 5239
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residencesfinance@cardiff.ac.uk
Sicrhewch fod gennych eich Rhif Myfyriwr wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk