Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

I ôl-raddedigion

Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU. Os daw lleoedd ar gael byddwn yn cyhoeddi’r manylion ar y tudalennau hyn.

Ôl-raddedigion o dramor/UE

Cyrraedd ym mis Medi

Fel myfyriwr ôl-raddedig o Dramor/UE a fydd yn cyrraedd ym mis Medi, gwarentir lle i un person i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r Swyddfa Preswylfeydd i weld a oes lle i gael (gweler gwaelod y dudalen).

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk