Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Ôl-raddedigion o wledydd y tu allan i’r DU

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/o’r Undeb Ewropeaidd yn cyrraedd ym mis Medi, rydym yn gwarantu lle i un person i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

I warantu’ch lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol mae’n rhaid ichi:

  • Gyflwyno’ch ffurflen gais gyfer lle ar-lein ar a gwneud rhagdaliad o £200 na ellir ei ad-dalu erbyn dydd Gwener 12 Awst 2016
  • Derbyn Cynnig diamod i astudio erbyn dydd Gwener 2 Medi 2016
  • Derbyn eich Cynnig Preswylio ar-lein o fewn 7 diwrnod i’ch ystafell gael ei chlustnodi
  • Cyrraedd a chasglu’r allwedd i’ch ystafell o fewn y dyddiadau/amserau a nodwyd yn y Wybodaeth am Gyrraedd

Sylwer:

  • Os mae eich cais am breswylfeydd yn cael ei dderbyn ar ôl dydd Gwener 12 Awst 2016, neu rydych yn dderbyn cynnig i astudio ddiamod ar ôl dydd Gwener 2 Medi 2016, gwnawn ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Os nad ydych yn gallu cyrraedd o fewn y dyddiadau a nodwyd, caiff eich Cynnig Preswylio ei dynnu’n ôl a chaiff eich ystafell ei rhoi i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu lle i chi yn un o breswylfeydd y Brifysgol a bydd yn rhaid ichi gysylltu â’r Swyddfa Breswyl pan gadarnheir eich dyddiad teithio i ofyn am argaeledd ystafell.

Ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu rai a Noddir

Nid oes yn rhaid i ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu rai a Noddir dalu’r rhagdaliad o £200. I fod yn gymwys i beidio â thalu hwn mae’n rhaid ichi arbed eich cais ar-lein ac anfon tystiolaeth ddogfennol addas eich bod yn fyfyriwr y Cyngor Prydeinig, neu fel arall prawf bod eich costau byw’n cael eu noddi, i’r Swyddfa Breswylfeydd dros yr e-bost: residences@caerdydd.ac.uk neu drwy ffacs: +44 (0)29 2087 4661. Os na fyddwch yn arbed eich ffurflen gais ar-lein a darparu tystiolaeth erbyn dydd Gwener 12 Awst 2016 ni warentir lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk