Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Preswylfeydd

Mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn lleoedd bywiog a phrysur, yn enwedig lle mae nifer fawr o fyfyrwyr yn yr un llety. Bydd byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn fwy swnllyd na byw gartref, a dylech ystyried hyn wrth ddewis ble i fyw.

Aberdare Hall

Neuadd Aberdâr (menywod yn unig)

 • Cyfnod preswylio safonol
 • Hunan-arlwyo neu arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Hodge Hall

Neuadd Hodge

 • Cyfnod Preswyl Safonol neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Liberty House

Pwynt Liberty Cambrian

 • 43 wythnos neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Tŷ Allensbank

Tŷ Liberty

 • 41 wythnos neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

 • Cyfnod Preswyl Safonol neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road/Place)

Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road/Place)

 • Cyfnod Preswyl Safonol neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref)

Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref)

 • Cyfnod Preswyl Safonol neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Llys Tal-y-bont

Llys Tal-y-bont

 • Cyfnod Preswyl Canolog neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Talybont Gate

Porth Tal-y-bont

 • Cyfnod Preswyl Canolog neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Gogledd Tal-y-bont

Gogledd Tal-y-bont

 • Safonol
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite
Talybont South

De Tal-y-bont

 • Cyfnod Preswyl Safonol neu Flwyddyn Gyfan
 • Hunan-arlwyo
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite

Barod i ymgeisio??

Os ydych chi wedi cael cynnig cadarn i astudio.

Ymgeisio nawr

Canllaw i’r preswylfeydd

Residences guide

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Resources

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk