Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o'r DU. Os daw lleoedd ar gael byddwn yn cyhoeddi'r manylion ar y tudalennau hyn.

Sector preifat

Rydym yn cynhyrchu rhestrau o wybodaeth sydd ar gael i'r sector preifat. Dyma wasanaeth am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac felly nid oes gofyn i fyfyrwyr dalu ffi darganfyddwyr/gweinyddu am eiddo y daethpwyd o hyd iddo drwy'n rhestrau.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk