Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Asiantaethau gosod

Letting Agencies

Sylwer: Darperir y wybodaeth ar y dudalen hon er cyfleuster myfyrwyr sy’n ceisio dod o hyd i lety yn y sector preifat. Nid yw cynnwys asiantaeth gosod ar y dudalen hon yn golygu bod Prifysgol Caerdydd yn cymeradwyo'r asiantaeth honno.

Cardiff Student Letting

Mae Cardiff Student Letting yn asiantaeth gosod tai a berchnogir ac a redir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn dod o hyd i dai o safon a berchnogir gan landlordiaid cyfrifol. Mae lleoliad yr asiantaeth yn gyfleus ar lawr gwaelod marchnad adeilad Undeb y Myfyrwyr, a gall myfyrwyr gofrestru eu manylion a derbyn rhybuddion e-bost am yr holl eiddo newydd sy'n cyd-fynd â'u gofynion. Nid yw Cardiff Student Letting yn codi ffi asiantaeth..

Asiantaethau gosod eraill yng Nghaerdydd

Mae ALMAyn grŵp o Asiantaethau Gosod sy’n gweithredu’n bennaf yn ardal de Cymru. Mae gan aelod gwmnïau set cyffredin o safonau ac maent yn cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Caerdydd. Gallwch gael rhestr o asiantaethau gosod yng Nghaerdydd sy'n aelodau o'r Gymdeithas Asiantaethau Gosod a Rheoli (ALMA) yma.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk