Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Allwedd

  • Mannau Parcio
  • • 130 o leoedd a ddyrennir rhwng Gogledd Talybont a Porth Talybont

Y preswylfeydd

Ddim yn siwr pa preswyl i ddewis? Gall ein tabl cymharu eich helpu i benderfynu. Defnyddiwch yr hidlydd i gyfyngu ar eich opsiynau a chliciwch ar benawdau'r golofn i'w rhoi mewn trefn.

Cyfnod Preswyl Ansafonol Yn gyffredinol, yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio:

  •  Hylendid Deintyddol / Therapi
  •  Bydwreigiaeth
  •  Nyrsio
  •  Ymarfer Adran Gweithredu
  •  Radiograffeg / Radiotherapi

Gweler Cyfnodau Preswyl am ragor o wybodaeth

Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
De Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 0 1252 1 filltir 1.25 milltir
Porth Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 179 1.5 milltir 1.5 milltir
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Cartwright Hunan-arlwyo Rhannu   45 172 1 filltir 1.5 milltir
Llys Senghennydd Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol Rhannu 20 610 0.5 milltir 2 filltir
Llys Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 0 513 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd Aberconwy Hunan-arlwyo Rhannu   0 72 0.5 milltir  
Neuadd Aberdâr Hunan-arlwyo neu arlwyo Rhannu   0 132 0.2 milltir 1.5 milltir
Neuadd Colum Hunan-arlwyo   En-suite 0 112 0.5 milltir  
Neuadd Gordon Arlwyo rhannol Rhannu En-suite 23 91 0.5 milltir  
Pwynt Liberty Cambrian Hunan-arlwyo   En-suite 0 247 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd Roy Jenkins Hunan-arlwyo Rhannu   20 42 0.75 milltir  
Neuadd Senghennydd Arlwyo rhannol   En-suite 0 103 0.5 milltir  
Neuadd y Brifysgol Hunan-arlwyo Rhannu En-suite 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road) Hunan-arlwyo Rhannu   0 145 0.5 milltir 1.5 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Hunan-arlwyo Rhannu   0 224 0.75 milltir 2 filltir
Ty Liberty Hunan-arlwyo   En-suite 0 191 1.25 milltir 0.25 milltir
Hygyrchedd Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Deaf Wheelchair Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
De Talybont Yes Hunan-arlwyo   En-suite 0 1252 1 filltir 1.25 milltir
Gogledd Talybont Yes Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Senghennydd Yes Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol Rhannu   20 610 0.5 milltir 2 filltir
Llys Talybont Yes Yes Hunan-arlwyo   En-suite 0 513 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd Aberconwy Yes Hunan-arlwyo Rhannu   0 72 0.5 milltir  
Neuadd Aberdâr Yes Hunan-arlwyo neu arlwyo Rhannu   0 132 0.2 milltir 1.5 milltir
Neuadd Colum Yes Hunan-arlwyo   En-suite 0 112 0.5 milltir  
Neuadd Gordon Yes Arlwyo rhannol Rhannu En-suite 23 91 0.5 milltir  
Neuadd Senghennydd Yes Arlwyo rhannol   En-suite 0 103 0.5 milltir  
Neuadd y Brifysgol Yes Hunan-arlwyo Rhannu En-suite 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Porth Talybont Yes Hunan-arlwyo En-suite 130 • 179 1.5 milltir 1.5 milltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Neuadd Roy Jenkins Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 20 0.75 milltir  
Neuadd Senghennydd Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 0 0.5 milltir  
Neuadd y Brifysgol Fflat un ystafell wely & fflat un ystafell Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Llys Talybont Ty tair ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd y Brifysgol Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Senghennydd Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol Rhannu 20 0.5 milltir 2 filltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Hunan-arlwyo Rhannu   45 172 1 filltir 1.5 milltir
Neuadd Aberconwy Hunan-arlwyo Rhannu   0 72 0.5 milltir  
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road) Hunan-arlwyo Rhannu   0 145 0.5 milltir 1.5 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Hunan-arlwyo Rhannu   0 224 0.75 milltir 2 filltir
Neuadd Senghennydd Arlwyo rhannol   En-suite 0 103 0.5 milltir  
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Neuadd y Brifysgol Hunan-arlwyo Rhannu En-suite 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Cartwright Hunan-arlwyo Rhannu   45 172 1 filltir 1.5 milltir
Neuadd y Brifysgol Hunan-arlwyo Rhannu En-suite 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Ty Liberty Hunan-arlwyo   En-suite 0 191 1.25 milltir 0.25 milltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Deaf Wheelchair Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Gogledd Talybont Yes Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Neuadd y Brifysgol Yes Hunan-arlwyo Rhannu En-suite 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Neuadd Roy Jenkins Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 20 0.75 milltir  
Neuadd Senghennydd Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 0 0.5 milltir  
Neuadd y Brifysgol Fflat un ystafell wely & fflat un ystafell Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Llys Talybont Ty tair ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd y Brifysgol Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 1.25 milltir 1.25 milltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
De Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 0 1252 1 filltir 1.25 milltir
Porth Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 179 1.5 milltir 1.5 milltir
Gogledd Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Senghennydd Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol   En-suite 20 610 0.5 milltir 2 filltir
Llys Talybont Hunan-arlwyo   En-suite 0 513 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd Aberdâr Hunan-arlwyo neu arlwyo Rhannu   0 132 0.2 milltir 1.5 milltir
Neuadd Hodge Hunan-arlwyo Rhannu   9 60 0.25 milltir 1.5 milltir
Pwynt Liberty Cambrian Hunan-arlwyo   Ensuite 0 247 0.75 milltir 1 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road) Hunan-arlwyo Rhannu   0 145 0.5 milltir 1.5 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Hunan-arlwyo Rhannu   0 224 0.75 milltir 2 filltir
Ty Liberty Hunan-arlwyo   En-suite 0 191 1.25 milltir 0.25 milltir
Hygyrchedd Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Deaf Wheelchair Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
De Tal-y-bont Yes Hunan-arlwyo   En-suite 0 1252 1 filltir 1.25 milltir
Gogledd Tal-y-bont Yes Hunan-arlwyo   En-suite 130 • 972 1.25 milltir 1.25 milltir
Llys Senghennydd Yes Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol   En-suite 20 610 0.5 milltir 2 filltir
Llys Talybont Yes Yes Hunan-arlwyo   En-suite 0 513 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd Aberdâr Yes Hunan-arlwyo neu arlwyo Rhannu   0 132 0.2 milltir 1.5 milltir
Porth Talybont Yes Hunan-arlwyo   130 • 179 1.5 milltir 1.5 milltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Neuadd Roy Jenkins Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 20 0.75 milltir  
Neuadd Senghennydd Fflat un ystafell Hunan-arlwyo 0 0.5 milltir  
Neuadd y Brifysgol Fflat un ystafell wely & fflat un ystafell Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat un ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Pellter i'r campysau
Preswyl Math o Breswylfeydd Arlwyo Parking spaces Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Cartwright Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 45 1 filltir 1.5 milltir
Llys Talybont Ty tair ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 1 filltir
Neuadd y Brifysgol Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 93 1.75 milltir 1.25 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Fflat dwy ystafell wely Hunan-arlwyo 0 0.75 milltir 2 filltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Llys Senghennydd Hunan-arlwyo neu arlwyo rhannol   En-suite 20 610 0.5 milltir 2 filltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Colum Road) Hunan-arlwyo Rhannu   0 145 0.5 milltir 1.5 milltir
Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref) Hunan-arlwyo Rhannu   0 224 0.75 milltir 2 filltir
Ystafell ymolchi Pellter i'r campysau
Preswyl Arlwyo Rhannu En-suite Parking spaces Ystafelloedd Y Prif Adeilad Parc Mynydd Bychan
Neuadd y Brifysgol Hunan-arlwyo Rhannu 93 673 1.75 milltir 1.25 milltir
Ty Liberty Hunan-arlwyo   En-suite 0 191 1.25 milltir 0.25 milltir

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk