Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Aberconwy

Drws nesaf i Ysgol Fusnes Caerdydd, gerdded fer o Champws Parc Cathays

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Y tu allan i Neuadd Aberconwy Cegin yn Neuadd Aberconwy Ystafell wely yn Neuadd Aberconwy
Y tu allan i Neuadd Aberconwy
Cegin yn Neuadd Aberconwy
Ystafell wely yn Neuadd Aberconwy

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 72
Y Prif Adeilad 0.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae Neuadd Aberconwy y drws nesaf i Ysgol Fusnes Caerdydd, sef taith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol Gyfraith Caerdydd a Champws Parc Cathays.

Cyfeiriad

Neuadd Aberconwy
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3UP

Ffôn

+44 (0)29 2087 4574


Y cyfleusterau agosaf

Siop Maindy Road
Uwchfarchnad Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Maes parcio dim maes parcio o fewn 3 milltir
Cytiau beiciau Neuadd Colum

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 3-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Golchdy
 • Llety sy’n hwylus i gadair olwynion (tair ystafell)
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2016/2017 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3,896.98 (1 X £1,299.00 and 2 X £1,298.99)
Enw Swydd Ffôn
Sue Stevens Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 4574
Katie Hall Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 4574
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 4574

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk