Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Aberdâr (menywod yn unig)

Yr unig breswylfa i fenywod yn unig, ar safle delfrydol ar gwr Campws Parc Cathays.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Aberdare Hall - Exterior Aberdare Hall - Communal Area 1 Aberdare Hall - Communal Area 2 Aberdare Hall - Communal Area 3
Y tu allan i Neuadd Aberdâr
Man gymunedol yn Neuadd Aberdâr
Man gymunedol yn Neuadd Aberdâr 2
Man gymunedol yn Neuadd Aberdâr 3

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 132
Y Prif Adeilad 0.2 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Cafodd Neuadd Aberdâr ei chodi ym 1893 ac mae llawer o nodweddion diddorol y cyfnod wedi’u cadw. Mae’n agos i gampws Parc Cathays ac yn cynnig llety arlwyo a llety hunan-arlwyo. Yn ystod y tymor, mae’r opsiwn arlwyo yn darparu brecwast a phryd gyda’r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener a brecwast ar y penwythnos.

Sylwch: er mai neuadd i fenywod yn unig yw Neuadd Aberdâr, mae yna ganiatâd i wrywod ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr bersonél gwryw hefyd sy’n gweithio yn y Neuadd bob dydd.

Cyfeiriad

Neuadd Aberdâr
Corbett Road
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3UP

Ffôn

+44 (0)29 2087 6476


Y cyfleusterau agosaf

Siop Maindy Road
Uwchfarchnad Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Maes parcio dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.2 milltir
Cerdded 3 munud
Beicio 1 funud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo ac arlwyo
 • Arlwyo (mae’r prydau’n cael eu gweini fel hyn fel rheol):
  • Brecwast - 8am i 8.45am dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 10am dydd Sadwrn a dydd Sul
  • Pryd gyda’r nos - 5.45pm i 6.30pm dydd Llun i ddydd Gwener
  • Sylwch: does dim prydau ar gael yn y gwyliau nac ar wyliau banc
 • Rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cwt beiciau
 • Golchdy
 • Gerddi
 • Llyfrgell gerddoriaeth
 • Cymdeithas ystafell gyffredin
 • Un ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2016/2017 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £3,598.88 (2 X £1,199.63 and 1 X £1,199.62)
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £4,926.78 (3 X £1,642.26)
Enw Swydd Ffôn
Diana Jones Bwrsar Domestig +44 (0)29 2087 6476
Katie Hall Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 6476
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 6476

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk