Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Tŷ Liberty

Preswylfa fodern ddelfrydol i’r rhai sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Allensbank House - Exterior Allensbank House - Bedroom Allensbank House - Living Area Allensbank House - Kitchen
Y tu allan i Tŷ Liberty
Ystafell wely yn Nhŷ Liberty
Cegin yn Nhŷ Liberty
Cegin yn Nhŷ Liberty

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 191
Y Prif Adeilad 1.25 milltir
Campws Mynydd Bychan 0.25 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon, sydd o dan berchnogaeth a rheolaeth Liberty Living, sy’n golygu ein bod yn gallu cynnig y neuadd hon i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Tŷ Liberty mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan ac mae o fewn pellter cerdded hefyd i Gampws Parc Cathays.

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Os nad oes gan y preswylwyr warantwr yn y Deyrnas Unedig, yna rhaid talu ffioedd y neuadd yn llawn cyn cyrraedd Tŷ Liberty neu wrth ichi gyrraedd.

Cyfeiriad

Tŷ Liberty
Clodien Avenue
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3NS

Ffôn

+44 (0)29 2061 6295


Y cyfleusterau agosaf

Siop Whitchurch Road
Uwchfarchnad Crwys Road (Co-op)
Bwyd cyflym Whitchurch Road
Bar Allensbank Road
Cyfleusterau chwaraeon Campws Mynydd Bychan
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1.25 milltir
Cerdded 25 munud
Beicio 12 funud
Bws Whitchurch Road,
Bws Caerdydd Rhif 35/36
Parc Mynydd Bychan
Pellter 0.25 milltir
Cerdded 5 munud
Beicio 2 funud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • 184 o ystafelloedd en-suite
 • ¾ bed (4ft)
 • 7 stiwdio (ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun)
 • Rhannu cegin/lle bwyta/lle byw
 • Fflatiau i 4 i 6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi (naill ai a ddarperir gan Prifysgol Caerdydd neu Liberty Living)
 • Rheseli beiciau
 • Golchdy
 • Gwasanaeth gofalwr

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2016/2017 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod Preswylio o 41 wythnos (16 Medi 2015 tan 29 Mehefin 2016)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Ensuite £4,633
Stiwdio £6,150
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (16 Medi 2015 tan 9 Medi 2016)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Ensuite £5,795.29 Ôl-raddedigion yn unig
Stiwdio £7,692.86 Ôl-raddedigion yn unig
Cyfnod preswyl ansafonol
Math Nodiadau
En-suite/Stiwdio Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol Myfyrwyr Mynydd Bychan

Sylwch: gallai'r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio'ch ystafell o bosibl.

Ffi ddifrod

Sylwch fod rhaid talu ernes i Liberty Living cyn ichi gyrraedd rhag ofn i bethau gael eu difrodi. Cewch yr ernes yn ôl ar ddiwedd y cyfnod preswyl, llai unrhyw swm sy'n cael ei dynnu oherwydd difrod.

Gwarantwr yn y Deyrnas Unedig

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy'n byw yn y Deyrnas Unedig. Os nad oes gan y preswylwyr warantwr yn y Deyrnas Unedig, yna rhaid talu ffioedd y neuadd yn llawn cyn cyrraedd Tŷ Liberty neu wrth ichi gyrraedd.

Enw Swydd Ffôn
Jason Tresfon Rheolwr Cynorthwyol +44 (0)29 2061 6295
Ashley Jones Rheolwr Cyffredinol +44 (0)29 2061 6295
Rhian Watkins Swyddog Cysylltu (Prifysgol Caerdydd) +44 (0)29 2087 5709

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk