Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Cyflwynir y tudalen hwn yn Saesneg am nad yw wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg hyd yn hyn.

Os hoffech i’r dudalen hon gael ei chyfieithu fel mater o flaenoriaeth, anfonwch gyfeiriad y dudalen hon at web@cardiff.ac.uk

Pwynt Liberty Cambrian

Lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ym Mharc Cathays ac o fewn pellter cerdded i Barc Mynydd Bychan.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Cyplau
 • Teuluoedd
Exterior of Cambrian Point Kitchen at Cambrian Point Bedroom at Cambrian Point
Y tu allan I Pwynt Liberty Cambrian
Cegin yn Pwynt Liberty Cambrian
Ystafell Wely yn Pwynt Liberty Cambrian

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr632 o ystafelloedd (neilltuir 300 o ystafelloedd ensuite ar gyfer Prifysgol Caerdydd)
Y Prif Adeilad0.75 milltir
Campws Parc Mynydd BychanMilltir

Trosolwg

Gan fod Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon sy’n eiddo i Liberty Living ac yn cael ei rheoli ganddo, mae modd i ni gynnig lle yn y neuadd i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Liberty Cambrian Point mewn man delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar gampws Parc Cathays ac mae campws Parc Mynydd Bychan hefyd o fewn pellter cerdded.

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy’n byw yn y DU. Os nad oes gan breswylydd warantwr sy’n byw yn y DU, rhaid talu’r cyfan o’r ffioedd preswylio wrth gwblhau’r broses o archebu ystafell (cyn cyrraedd Liberty Cambrian Point).

Cyfeiriad

Pwynt Liberty Cambrian
Maindy Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4HJ

Ffôn

+44 (0)29 2022 7615


Agosaf

Siop North Road (Tesco Express)
Uwchfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra) neu Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym North Road
Bar North Road
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Parcio ceir Ni cheir parcio car o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.75 milltir
Cerdded 15 munud
Beicio 7 munud
Bws North Road Bws Caerdydd 27
Campws Parc Mynydd Bychan
Pellter Milltir
Cerdded 20 munud
Beicio 10 munud
Bws North Road Bws Caerdydd 27

Sylwch: canllaw’n unig yw’r amserau uchod.p>

 • hunanarlwyo
 • 632 o ystafelloedd (neilltuir 300 o ystafelloedd ensuite ar gyfer Prifysgol Caerdydd)
 • Gwely ¾ (4 tr)
 • rhannu cegin/mannau ciniawa/byw
 • fflatiau i 3-6 o fyfyrwyr
 • ym mhob fflat mae teledu Freeview a ffôn deialu uniongyrchol
 • cysylltiad band eang 20Mb yn rhad ac am ddim ym mhob ystafell – uwchraddiadau dewisol ar gael (sylwer: nid yw’n rhan o rwydwaith Prifysgol Caerdydd)
 • raciau i feiciau
 • cyfleusterau golchi dillad
 • tîm rheoli a chynnal-a-chadw ar y safle
 • teledu cylch cyfyng, rheolaeth dros fynediad, a gwarchodaeth 24/7

Y Cyfnodau Preswylio a’r Prisiau – Sesiwn 2014/15 (Bydd y prisiau ar gyfer 2015/2016 ar gael o fis Mai 2015 ymlaen)

Cyfnod Preswylio o 41 wythnos (17 Medi 2014 tan 1 Gorffennaf 2015)
Math Cyfanswm Rhagdaliadau Nodiadau
Ensuite £4756
Cyfnod Preswylio o Flwyddyn Lawn (17 Medi 2014 tan 11 Medi 2015)
Math Cyfanswm Rhagdaliadau Nodiadau
Ensuite £5282.43
Gwarantwr yn y DU

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy’n byw yn y DU. Os nad oes gan breswylydd warantwr sy’n byw yn y DU, rhaid talu’r cyfan o’r ffioedd preswylio wrth gwblhau’r broses o archebu’r ystafell (cyn cyrraedd Liberty Cambrian Point).

Enw Swydd Ffôn
Rebecca Evans Rheolwr y Neuadd +44 (0)29 2022 7615
Jamie Bradley Swyddog Cysylltu Prifysgol Caerdydd +44 (0)29 2087 4865

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk