Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Llys Cartwright

Neuadd yn agos i siopau ac amwynderau lleol Albany Road.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Exterior of Cartwright Court Cartwright Court - Kitchen Bedroom in Cartwright Court Flats Exterior of Cartwright Court (2) Kitchen in Cartwright Court House Bedroom in Cartwright Court House Exterior of Cartwright Court (3) A Bedroom in Cartwright Court 1-Bed Flat Bedroom in Cartwright Court 1-Bed Flat Kitchen-Lounge in Cartwright Court 1-Bed Flat Bathroom in Cartwright Court 1-Bed Flat
Tu allan Llys Cartwright
Fflatiau Llys Cartwright – Cegin
Fflatiau Llys Cartwright – Ystafell wely
Tu allan Llys Cartwright
Tai Llys Cartwright – Cegin
Tai Llys Cartwright – Ystafell wely
Tu allan Llys Cartwright
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell wely
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell Wely
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Cegin a Lolfa
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell ymolchi

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 172
Y Prif Adeilad 1 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach dawel mewn ardal breswyl yn agos i’r siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Cyfeiriad

Llys Cartwright
Daviot Street
Y Rhath
Caerdydd
CF24 4SS

Ffôn

+44 (0)29 2046 4939


Y cyfleusterau agosaf

Siop Crwys Road
Uwchfarchnad Crwys Road (Co-op)
Bwyd cyflym Crwys Road
Bar Crwys Road
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1 filltir
Cerdded 20 munud
Beicio 10 munud
Bws Albany Road, Bws Caerdydd Rhif 52
Parc Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws Crwys Road, Bws Caerdydd Rhif 38/38a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6 o fyfyrwyr (pob pâr o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi rhyngddyn nhw)
 • Tai i 4-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (45 o leoedd)
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

Parau

 • 1 x fflat un ystafell wely gydag ystafell wely ddwbl, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi

Teuluoedd

 • 3 x fflat dwy ystafell wely gydag un ystafell wely ddwbl, un ystafell wely i ddau, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Tai rhannu ystafell ymolchi £3815.68 (2 X £1271.89 and 1 X £1271.90)
Fflatiau rhannu ystafell ymolchi £4130.04 (3 X £1376.68)
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Fflat un ystafell wely £7732.86 (3 X £2577.62) Parau/teuluoedd
Fflat dwy ystafell wely £8565.74 (2 X £2855.25 and 1 X £2855.24) Parau/teuluoedd
Cyfnod Preswyl Ansafonol
Math
Tai rhannu ystafell ymolchi Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol.
Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.
Enw Swydd Ffôn
Kim Dyer Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2046 4939
Christine Lovell Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2046 4939

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk