Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Llys Cartwright

Neuadd fach dawel yn agos i siopau ac amwynderau lleol Albany Road.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Exterior of Cartwright Court Cartwright Court - Kitchen Bedroom in Cartwright Court Flats Exterior of Cartwright Court (2) Kitchen in Cartwright Court House Bedroom in Cartwright Court House Exterior of Cartwright Court (3) A Bedroom in Cartwright Court 1-Bed Flat Bedroom in Cartwright Court 1-Bed Flat Kitchen-Lounge in Cartwright Court 1-Bed Flat Bathroom in Cartwright Court 1-Bed Flat
Tu allan Llys Cartwright
Fflatiau Llys Cartwright – Cegin
Fflatiau Llys Cartwright – Ystafell wely
Tu allan Llys Cartwright
Tai Llys Cartwright – Cegin
Tai Llys Cartwright – Ystafell wely
Tu allan Llys Cartwright
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell wely
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell Wely
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Cegin a Lolfa
Fflat 1-wely Llys Cartwright – Ystafell ymolchi

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 172
Y Prif Adeilad 1 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach dawel mewn ardal breswyl yn agos i’r siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Cyfeiriad

Llys Cartwright
Daviot Street
Y Rhath
Caerdydd
CF24 4SS

Ffôn

+44 (0)29 2046 4939


Y cyfleusterau agosaf

Siop Crwys Road
Uwchfarchnad Crwys Road (Co-op)
Bwyd cyflym Crwys Road
Bar Crwys Road
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1 filltir
Cerdded 20 munud
Beicio 10 munud
Bws Albany Road, Bws Caerdydd Rhif 29/29B
Parc Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws Crwys Road, Bws Caerdydd Rhif 38/39

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6 o fyfyrwyr (pob pâr o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi rhyngddyn nhw)
 • Tai i 4-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (45 o leoedd)

Parau

 • 1 x fflat un ystafell wely gydag ystafell wely ddwbl, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi

Teuluoedd

 • 3 x fflat dwy ystafell wely gydag un ystafell wely ddwbl, un ystafell wely i ddau, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Unable to validate links: Line 1: Unexpected char ? in attribute of tag "ul"

Sesiwn 2015/2016

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Tai rhannu ystafell ymolchi £3,598.88 (2 X £1,199.63 and 1 X £1,199.62)
Fflatiau rhannu ystafell ymolchi £3,896.98 (1 X £1,299.00 and 2 X £1,298.99)
Maes parcio £138 (3 X £46)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Fflat un ystafell wely £7,305.65 (2 X £2,435.22 and 1 X £2,435.21 ) Parau/teuluoedd
Fflat dwy ystafell wely £8,091.86 (2 X £2,697.29 and 1 X £2,697.28) Parau/teuluoedd
Cyfnod Preswyl Ansafonol
Math
Tai rhannu ystafell ymolchi Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol.
Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.
Enw Swydd Ffôn
Kim Dyer Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2046 4939
Christine Lovell Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2046 4939

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk