Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Colum

Gyferbyn ag Ysgol Fusnes Caerdydd a thaith gerdded fer yn unig o gampws Parc Cathays.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Colum Hall - Exterior Colum Hall - Kitchen Colum Hall - Bedroom
Y tu allan i Neuadd Colum
Cegin yn Neuadd Colum
Ystafell wely yn Neuadd Colum

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 112
Y Prif Adeilad 0.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae’r neuadd hon gyferbyn ag Ysgol Fusnes Caerdydd a thaith gerdded fer yn unig o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol Gyfraith Caerdydd a champws Parc Cathays.

Cyfeiriad

Neuadd Colum
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3EF

Ffôn

+44 (0)29 2087 4574


Y cyfleusterau agosaf

Siop Maindy Road
Uwchfarchnad Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Laundry Neuadd Aberconwy
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 8 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • 2 ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Sesiwn 2016/2017

Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite £4444.40 (2 X £1481.47 and 1 X £1481.46)
Enw Swydd Ffôn
Sue Stevens Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 4574
Katie Hall Uwch Reolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 4574
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 4574

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk