Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Colum Road/Place)

I’r dim os ydych chi am fod yn agos i gampws Parc Cathays.

  • Israddedigion
  • Ôl-raddedigion
  • Parau
  • Teuluoedd
Student Houses (Colum Road/Place) - Exterior Student Houses (Colum Road/Place) - Kitchen Student Houses (Colum Road/Place) - Bedroom Student Houses (Colum Road/Place) - Kitchen 2
Y tu allan i y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Colum Road/Place)
Cegin yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Colum Road/Place)
Ystafell wely yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Colum Road/Place)
Cegin yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Colum Road/Place)

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 145
Y Prif Adeilad Hyd at 0.5 milltir
Campws Mynydd Bychan Hyd at 1.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr ar hyd Colum Road a Colum Place. Mae’r rhain mewn man cyfleus yn agos i Ysgol Fusnes Caerdydd, Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith a champws Parc Cathays.

Cyfeiriad

Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr
Colum Road / Place
Cathays
Caerdydd

Ffôn

+44 (0)29 2087 4574


Y cyfleusterau agosaf

Siop Maindy Road
Uwchfarchnad Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Golchdy Neuadd Aberconwy
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

  • Hunan-arlwyo
  • Rhannu ystafell ymolchi
  • Rhannu cegin/lle bwyta
  • Tai i 4-11 o fyfyrwyr

Does dim pwyntiau i gysylltu â rhwydwaith Prifysgol Caerdydd yn y tai hyn. Mae deiliaid blaenorol wedi gosod llinellau telathrebu yn rhai o’r tai. Os nad yw hyn wedi’i wneud, efallai y gallwch drefnu gosod llinell eich hun. Er mwyn gwneud hynny, rhaid ichi gael caniatâd yn gyntaf gan eich Rheolwr Preswylfeydd. Sylwch mai deiliad y tai sy’n gyfrifol am yr holl daliadau am y gwaith gosod, y galwadau ac ati.

Sesiwn 2013/2014 (Bydd y prisiau ar gyfer 2014/2015 ar gael o fis Mai 2014 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3,010 (1 x £1,003.34, 2 x £1,003.33)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3,987.42 (3 x £1,329.14) Ôl-raddedigion yn unig
Enw Swydd Ffôn
Sue Stevens Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 4574
Rhian Bailey Uwch Reolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 4574
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 4574

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk