Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Gordon

Neuadd fach mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych chi’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Gordon Hall - Exterior Gordon Hall - Kitchen Gordon Hall - Bedroom
Y tu allan i Neuadd Gordon
Cegin yn Neuadd Gordon
Ystafell wely yn Neuadd Gordon

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 91
Y Prif Adeilad 0.5 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Neuadd breswyl ag arlwyo rhannol yw Neuadd Gordon. Mae’n neuadd mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg. Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn cynnig pryd poeth i’r myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod y gwyliau. At ei gilydd mae’r prydau’n cael eu gweini rhwng 5.00pm a 7.00pm ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines gerllaw.

Cyfeiriad

Neuadd Gordon
Gordon Road
Cathays
Caerdydd
CF24 3UW

Ffôn

+44 (0)29 2087 5709


Y cyfleusterau agosaf

Siop Salisbury Road
Uwchfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Arlwyo rhannol (pryd gyda’r nos ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi (11 o ystafelloedd ar y llawr uchaf)
 • En-suite (80 ystafell ar dri llawr)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (23 o leoedd)
 • Un ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite hygyrch a allai fod yn addas i rai myfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £4330.58 (2 X £1443.53 and 1 X £1443.52)
Arlwyo rhannol, en-suite £4959.30 (3 X £1653.10)
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Enw Swydd Ffôn
Joanne Hooper Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5709
Rhian Watkins Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5709
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5709

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk