Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Hodge

Neuadd breswyl fach ar gyfer ôl-raddedigion wedi'i lleoli wrth ochr llyfrgell y Dyniaethau a gallwch gerdded yno'n hawdd o gampws Parc y Mynydd Bychan.

 • Undergraduate
 • Postgraduate
 • Couples
 • Families
Hodge Hall - Exterior Hodge Hall - Kitchen Hodge Hall - Bedroom Hodge Hall - Bedroom 2
Exterior of Hodge Hall
Kitchen at Hodge Hall
Bedroom at Hodge Hall
Bedroom at Hodge Hall

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 60
Y Prif Adeilad 0.25 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.5 milltir

Trosolwg

Mae Neuadd Hodge yn neuadd breswyl fach ar gyfer ôl-raddedigion sy'n agos at gampws Parc Cathays, Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol ac Adeilad y Dyniaethau.

Cyfeiriad

Neuadd Hodge
Wyverne Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4BJ

Ffôn

+44 (0)29 2087 4574


Y cyfleusterau agosaf

Siop Maindy Road
Uwchfarchnad Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter ¼ mile
Cerdded 5 munud
Beicio 2 funud
Bws n/a
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1½ mile
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws Crwys Road, Bws Caerdydd Rhif 38/38a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan ddarpar
 • Ystafell ymolchi a rennir (mae mwyafrif yr ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi gyffiniol)
 • Cegin /ardaloedd bwyta a rennir
 • Fflatiau ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr
 • Cysylltiad rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Siediau ar gyfer beiciau
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Maes parcio (9 o leoedd)

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2015/2016 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3,896.98 (1 X £1,299.00 and 2 X £1,298.99)
Maes parcio £138 (3 X £46)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £5,162.42 (2 X £1,720.81 and 1 X £1,720.80)
Enw Swydd Ffôn
Diana Jones Bwrsar Domestig +44 (0)29 2087 6481
Katie Hall Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 6481
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 6481

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk