Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd breswyl fach sydd â maes parcio ac sy’n agos i siopau lleol.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Roy Jenkins Hall - Exterior Roy Jenkins Hall - Kitchen Roy Jenkins Hall - Bedroom
Y tu allan i Neuadd Roy Jenkins
Cegin yn Neuadd Roy Jenkins
Ystafell wely yn Neuadd Roy Jenkins

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 42
Y Prif Adeilad 0.75 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Neuadd breswyl fach yw Neuadd Roy Jenkins llai na milltir o gampws Parc Cathays. Mae’n agos i siopau lleol da gan gynnwys dwy uwchfarchnad.

Cyfeiriad

Neuadd Roy Jenkins
Crwys Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4NE

Ffôn

+44 (0)29 2046 4939


Y cyfleusterau agosaf

Siop Crwys Road
Uwchfarchnad Crwys Road (Co-op)
Bwyd cyflym Crwys Road
Bar Crwys Road
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Golchdy Llys Cartwright

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.75 milltir
Cerdded 15 munud
Beicio 7 munud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 5 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Maes parcio (20 o leoedd)
Parau
 • 12 x fflat un ystafell sydd â lle gwely/eistedd, cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2016/2017 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3,598.88 (2 X £1,199.63 and 1 X £1,199.62)
Fflat un ystafell £4,785.86 (3 X 1595.29) Bydd llety un ystafell ar gael ar gyfer y flwyddyn breswyl lawn yn unig yn 2016/2017
Maes parcio £138 (3 X £46)
Enw Swydd Ffôn
Kim Dyer Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2046 4939
Christine Lovell Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2046 4939

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk