Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Llys Senghennydd

Neuadd breswyl fawr yn agos i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Senghennydd Court - Exterior Senghennydd Court - Kitchen Senghennydd Court - Bedroom Senghennydd Court - Exterior 2
Y tu allan i Llys Senghennydd
Cegin a rennir yn Llys Senghennydd
Ystafell wely astudio ystafell ymolchi a rennir yn Llys Senghennydd
Y tu allan i Llys Senghennydd

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 610
Y Prif Adeilad 0.5 milltir
Campws Mynydd Bychan 2 filltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae hon yn neuadd breswyl fawr sy'n cynnig cyfleusterau arlwyo llawn a rhannol. Mae ger campws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a chanol y ddinas ac mae'n arbennig o gyfleus i fyfyrwyr sy'n astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg. Mae'r gwasanaeth prydau gyda'r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr, ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau ar gael rhwng 5 a 7 o'r gloch ym mwyty Trevithick yn Adeiladau'r Frenhines, sydd gerllaw.

Cyfeiriad

Llys Senghennydd
Salisbury Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4DS

Ffôn

+44 (0)29 2087 5709


Y cyfleusterau agosaf

Siop Salisbury Road
Uwchfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a
Campws Mynydd Bychan
Pellter 2 milltir
Cerdded 40 munud
Beicio 20 munud
Bws Park Place, Bws Caerdydd Rhif 27

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Arlwyo rhannol (pryd gyda’r nos ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
 • En-suite (120 o ystafelloedd i fyfyrwyr ôl-raddedig yn unig)
 • Rhannu ystafell ymolchi (490 i fyfyrwyr israddedig yn unig)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 5 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (20 o leoedd)
 • Fflatiau i rai sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg
 • Byw’n dawel ar gyfer ôl-raddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)
 • Un ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Ôl-raddedig 'a Mwy'

Mae dau o’r tai yn cynnig y cyfleusterau Ôl-raddedig 'a Mwy’ a ganlyn:

 • mae gan bob fflat llestri, cytleri, offer coginio a theledu lliw sydd â’r drwydded wedi’i thalu
 • mae gan bob ystafell wely duvet a dwy set o ddillad gwely

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £3815.68 (2 X £1271.89 and 1 X £1271.90) Israddedigion yn unig
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £4644.94 (2 X £1548.31 and 1 X £1548.32) Israddedigion yn unig
Hunan-arlwyo, en-suite £4444.40 (2 X £1481.47 and 1 X £1481.46) Ôl-raddedigion yn unig
Arlwyo rhannol, en-suite £5273.66 (2 X £1757.89 and 1 X £1757.88) Ôl-raddedigion yn unig
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Hunan-arlwyo, en-suite Ôl-raddedig 'a Mwy' £6447.64 (2 X £2149.21 and 1 X £2149.22) Ôl-raddedigion yn unig
Enw Swydd Ffôn
Joanne Hooper Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5709
Rhian Watkins Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5709
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5709

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk