Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Senghennydd Hall - Exterior Senghennydd Hall - Kitchen Senghennydd Hall - Bedroom
Y tu allan i Neuadd Senghennydd
Cegin yn Neuadd Senghennydd
Ystafell wely yn Neuadd Senghennydd

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 610
Y Prif Adeilad 0.5 milltir
Campws Mynydd Bychan 2 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Neuadd breswyl sy’n arlwyo’n rhannol yw Neuadd Senghennydd ac mae o fewn pellter byr iawn i gampws Parc Cathays ac yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg. Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn cynnig pryd poeth i’r myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod y gwyliau. At ei gilydd mae’r prydau’n cael eu gweini rhwng 5.00pm a 7.00pm ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines gerllaw.

Cyfeiriad

Neuadd Senghennydd
Senghennydd Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Ffôn

+44 (0)29 2087 5709


Y cyfleusterau agosaf

Siop Salisbury Road
Uwchfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Golchdy Llys Senghennydd
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.5 milltir
Cerdded 10 munud
Beicio 5 munud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Arlwyo rhannol (pryd gyda’r nos ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6-11 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)
 • Mae gan dair ystafell larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
Parau
 • 1 x fflat un ystafell sydd â lle gwely/eistedd/cegin ac ystafell ymolchi (hunan-arlwyo)

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Arlwyo rhannol, en-suite £4959.30 (3 X £1653.10)
Hunan-arlwyo fflat un ystafell £5073.12 (3 X £1691.12)
Enw Swydd Ffôn
Joanne Hooper Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5709
Rhian Watkins Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5709
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5709

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk