Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Llys Talybont

Rhan o safle Talybont, sef yr un fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Talybont Court - Exterior Talybont Court - Kitchen/Communal Area Talybont Court - Bedroom Talybont Court - Bedroom 2
Y tu allan i Lys Talybont
Cegin/Man gymunedol yn Llys Talybont
Ystafell wely yn Llys Talybont
Ystafell wely yn Llys Talybont

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 513
Y Prif Adeilad 0.75 milltir
Campws Mynydd Bychan 1 filltir

Trosolwg

Mae Llys Tal-y-bont yn rhan o safle Tal-y-bont, sef yr un fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol ac mae’n cynnig ystod o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau rhagorol at chwaraeon. Mae’r datblygiad pwrpasol hwn yn agos i barciau eang ac mae’n daith gerdded neu daith feicio fer i’r rhan fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Cyfeiriad

Llys Tal-y-bont
Tai 1-3
North Road
Caerdydd
CF14 3UA

Ffôn

+44 (0)29 2087 0267


Y cyfleusterau agosaf

Siop North Road (Tesco Express)
Uwchfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Bar Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 0.75 milltir
Cerdded 15 munud
Beicio 7 munud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1 filltir
Cerdded 20 munud
Beicio 10 munud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta/lle byw
 • Fflatiau i 4-7 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Llety hwylus i gadair olwynion (dwy ystafell)
 • 4 ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (anaddas i fyfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion)
 • Pob ystafell yn addas i fyfyrwyr sydd â nam ar y clyw

Teuluoedd - North Road (drws nesaf i Lys Tal-y-bont)

2 x tŷ tair ystafell wely sydd ag un ystafell wely ddwbl, 1 ystafell wely â dau wely, un ystafell wely sengl, ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi.

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl canolradd (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite £4960.38 (3 X £1653.46)
Ensuite - mawr £5287.50 (3 X 1762.50)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite £6314.81 (2 X £2104.94 and 1 X £2104.93) Ôl-raddedigion yn unig
Tŷ tair ystafell wely £10231.50 (3 X £3410.50)
Enw Swydd Ffôn
Susan Parry, Deborah Randall Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 0272
Paul McParlin Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 0272
Catherine Reed Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 0272

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk