Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Gogledd Talybont

Rhan o safle Talybont, sef yr un fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Talybont North Exterior 1 (2014) Talybont North Exterior 2 (2014) Talybont North - Kitchen Houses A-R Talybont North - Ensuite Small Talybont North - Ensuite Medium Talybont North - Ensuite Talybont Social Centre Talybont Sports Hall
Y tu allan i Gogledd Tal-y-bont
Cegin Tai A - R
Gogledd Tal-y-bont en-suite (ystafell fach)
Bar Tal-y-bont
Neuadd Chwaraeon Tal-y-bont
Gogledd Tal-y-bont en-suite (ystafell canolig)
Gogledd Tal-y-bont en-suite

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 972
Y Prif Adeilad 1.25 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.25 milltir

Trosolwg

Talybont North yn rhan o'r cymhleth Talybont sef y mwyaf o breswylfeydd y Brifysgol ac mae’n cynnig ystod o amwynderau cymdeithasol a chyfleusterau rhagorol at chwaraeon. Mae’r datblygiad pwrpasol hwn wedi’i leoli mewn tiroedd dymunol yn agos i barciau eang. Mae’n daith gerdded neu daith feicio fer i’r rhan fwyaf o’r adeiladau academaidd, gan gynnwys campws Mynydd Bychan.

Cyfeiriad

Gogledd Tal-y-bont
Tai A-Y
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3UX

Ffôn

+44 (0)29 2087 4615


Y cyfleusterau agosaf

Siop North Road (Tesco Express)
Uwchfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Bar Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1.25 milltir
Cerdded 25 munud
Beicio 12 funud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1.25 milltir
Cerdded 25 munud
Beicio 12 funud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • En-suite – maint ystafell safonol (Tai S-Y)
 • En-suite lai – ychydig yn llai nag en-suite (Tai A-R, Ystafelloedd 1-5)
 • En-suite fach – ystafell fach (Tai A-R, ystafell 6)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6 o fyfyrwyr (ac eithrio un fflat i 4 o fyfyrwyr yn Nhŷ E)
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (130 o leoedd a ddyrennir rhwng Gogledd Tal-y-bont a Porth Tal-y-bont)
 • Fflatiau i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)
 • Tair ystafell â larwm sy’n fflachio, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
Ôl-raddedig 'a Mwy'

Mae gan un fflat, sy'n cynnwys 10 ystafell wely/astudio ensuite (gyda chyfleusterau ystafell ymolchi hwylus ym mhob un i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn) ar y llawr gwaelod, y cyfleusterau Ôl-raddedig 'a Mwy' canlynol:

 • Lolfa gyffredin
 • Cegin gyda llestri, cyllyll a ffyrc ac offer coginio
 • Ystafell wely/astudio eang gyda gwely mawr, oergell, teledu lliw gyda'r drwydded wedi'i thalu, duvet a dwy set o ddillad gwely

Sesiwn 2016/2017)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite (ystafell fach) £3815.68 (2 X £1271.89 and 1 X £1271.90)
En-suite (ystafell canolig) £4130.04 (3 X £1376.68)
En-suite £4444.40 (2 X £1481.47 and 1 X £1481.46)
En-suite Ôl-raddedig Ychwanegol £5363.09 (2 X £1787.70 and 1 X £1787.69)
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Cyfnod preswyl ansafonol
Math Nodiadau
En-suite (ystafell fach) /
En-suite (ystafell canolig)
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol. Myfyrwyr Mynydd Bychan

Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.

Enw Swydd Ffôn
Anna Carpanini Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5807
Jaime Bradley Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5807
Andrew Cleverley Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5807

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk