Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

De Tal-y-bont

Rhan o safle Tal-y-bont, sef yr un fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Talybont South - Exterior Talybont South - Kitchen Talybont South - Bedroom Talybont South - Exterior 2
Y tu allan i Dde Tal-y-bont
Cegin yn Dde Tal-y-bont
Ystafell wely yn Dde Tal-y-bont
Y tu allan i Dde Tal-y-bont

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 1252
Y Prif Adeilad 1 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.25 milltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Talybont South is part of the Talybont complex which is the largest of the University’s residences and provides a range of social amenities including excellent sports facilities. This purpose-built development is situated close to large areas of parkland and is a short walk or cycle to most of the academic buildings.

Cyfeiriad

De Tal-y-bont
Tai 1-27
Trotman Dickinson Place
Caerdydd
CF14 3UU

Ffôn

+44 (0)29 2087 0267


Y cyfleusterau agosaf

Siop North Road (Tesco Express)
Uwchfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Bar Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1 filltir
Cerdded 20 munud
Beicio 10 munud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1.25 milltir
Cerdded 25 munud
Beicio 12 funud
Bws n/a

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6-8 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • 2 ystafell â larwm sy’n fflachio, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Israddedig 'a Mwy'

Mae un o'r tai yn cynnig y cyfleusterau Israddedig 'a Mwy' canlynol:

 • Mae pob fflat yn cynnwys llestri; cyllyll a ffyrc; offer coginio a theledu lliw gyda'r drwydded wedi'i thalu
 • Mae pob ystafell wely yn cynnwys duvet a dwy set o ddillad gwely

Sesiwn 2015/2016 (Bydd y prisiau ar gyfer 2016/2017 ar gael o fis Mai 2016 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite £4,192.37 (2 X £1,397.46 and 1 X £1,397.45)
En-suite Israddedig 'a Mwy' £4,560.93 (3 X £1,520.31)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
En-suite £5,553.73 (1 X £1,851.25 and 2 X £1,851.24) Ôl-raddedigion yn unig
Enw Swydd Ffôn
Susan Parry, Deborah Randall Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 0272
Paul McParlin Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 0272
Catherine Reed Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 0272

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk