Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr â gwasanaeth bws yn rhedeg rhwng Neuadd y Brifysgol a champws Parc Cathays a champws Parc y Mynydd Bychan.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
University Hall - Exterior 2 A bedroom in Birchwood at University Hall A bedroom in Coachman's (ensuite) at University Hall University Hall - Kitchen The new social learning space at University Hall A bedroom in Nevern at University Hall A bedroom in Tower (ensuite) at University Hall A bedroom in Warden's House at University Hall University Hall - Exterior 3 A view of the new social learning space at University Hall Exterior of University Hall University Hall - Laundry A bedroom in Dwyfor at University Hall A bedroom in Garden Wing at University Hall Kitchen-Dining Area in a University Hall 2-bed flat Kitchen-Dining-Living Area in a University Hall 2-bed flat Twin bedroom in a University Hall 2-bed flat
Tu allan Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Birchwood yn Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Coachman's (en-suite) yn Neuadd y Brifysgol
Cegin yn Neuadd y Brifysgol
Y lolfa cymdeithasol newydd yn Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Nevern yn Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Tŵr (en-suite) yn Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Tŷ Warden yn Neuadd y Brifysgol
Tu allan Neuadd y Brifysgol
Y lolfa cymdeithasol newydd yn Neuadd y Brifysgol
Tu allan Neuadd y Brifysgol
Neuadd y Brifysgol -Golchdy
Ystafell wely Dwyfor yn Neuadd y Brifysgol
Ystafell wely Adain Gardd yn Neuadd y Brifysgol
Fflat 2-wely Neuadd y Brifysgol – Cegin ac ardal fwyta
Fflat 2-wely Neuadd y Brifysgol – Ardal byw cynllun agored
Fflat 2-wely Neuadd y Brifysgol – Ystafell wely ar gyfer dau

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 673
Y Prif Adeilad 1.75 milltir
Campws Mynydd Bychan 1.25 milltir

Trosolwg

Mae Neuadd y Brifysgol yn neuadd fawr, a chanddi awyrgylch bywiog a chyfeillgar. Gellir cerdded neu feicio i Gampws Parc y Mynydd Bychan yn hawdd ac mae wedi'i lleoli lai na 2 filltir o gampws Parc Cathays. Mae gan y Brifysgol wasanaeth bws sy'n rhedeg rhwng Neuadd y Brifysgol a champws Parc Cathays a champws Parc y Mynydd Bychan yn ystod yr wythnos. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu fel rhan o becyn preswylfeydd Neuadd y Brifysgol, felly does dim angen i chi dalu bob tro y byddwch yn defnyddio gwasanaeth bws y Brifysgol. . Dangosir manylion am y dyddiadau/oriau o wasanaeth yn llawn yn ‘Symud o Gwmpas’ isod.

Cyfeiriad

Neuadd y Brifysgol
Birchwood Lane
Pen-y-lan
Caerdydd
CF23 5YB

Ffôn

+44 (0)29 2048 5641


Y cyfleusterau agosaf

 
Siop Penylan
Uwchfarchnad Colchester Avenue (Sainsburys)
Bwyd cyflym Wellfield Road
Bar Wellfield Road
Lolfa gymdeithasol Lolfa ar y safle gyda phodiau Skype a theledu sgrin fawr
Cyfleusterau chwaraeon Man Gemau Aml-ddefnydd (MUGA) ar y safle yn yr awyr agored, yn cynnwys tennis, pêl-rwyd, pêl-fasged a futsal

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1.75 milltir
Cerdded 35 munud
Beicio 17 munud
Bws Mae gan y Brifysgol wasanaeth bws i gampws Parc Cathays sy’n rhedeg ar ddyddiau’r wythnos o 8:20am tan 5:30pm rhwng 14 Medi 2016 a 12 Mehefin 2017. Sylwch: nid yw’r gwasanaeth ar gael yn ystod gwyliau’r Nadolig (10 Rhagfyr 2016 tan 1 Ionawr 2017) na gwyliau’r Pasg (18 Ebrill 2017 i 30 Ebrill 2017). Bydd yr amseroedd hefyd yn amrywio dros gyfnod yr arholiadau a’r wythnos ddarllen.

Mae Bws Caerdydd hefyd yn rhedeg gwasanaeth ar Tŷ Gwyn Road, Rhif 52
Campws Mynydd Bychan
Pellter 1.25 milltir
Cerdded 25 munud
Beicio 12 funud
Bws Mae gan y Brifysgol wasanaeth bws i gampws Mynydd Bychan sy’n rhedeg ar ddyddiau’r wythnos o 8:20am tan 5:30pm rhwng 14 Medi 2016 a 12 Mehefin 2017. Sylwch: nid yw’r gwasanaeth ar gael yn ystod gwyliau’r Nadolig (10 Rhagfyr 2016 tan 1 Ionawr 2017) na gwyliau’r Pasg (18 Ebrill 2017 i 30 Ebrill 2017). Bydd yr amseroedd hefyd yn amrywio dros gyfnod yr arholiadau a’r wythnos ddarllen.

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi (418 o ystafelloedd)
 • En-suite (251 o ystafelloedd)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau/lloriau i 7-17 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (93 o leoedd)
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)
 • Dwy ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Parau
 • 1 x fflat un ystafell sydd ag ystafell wely ddwbl/lle astudio, cegin/ystafell fwyta ac ystafell gawod a thŷ bach
 • 2 x fflat un ystafell wely sydd ag un ystafell wely ddwbl, cegin/ystafell fyw/ystafell fwyta ac ystafell gawod a thŷ bach
Teuluoedd
 • 1 x fflat dwy ystafell wely sydd ag un ystafell wely ddwbl, un ystafell wely sydd â gwelyau bync, cegin/ystafell fyw/ystafell fwyta ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3815.68 (2 X £1271.89 and 1 X £1271.90)
En-suite £4444.40 (2 X £1481.47 and 1 X £1481.46)
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Fflat un ystafell £6720.48 (3 X £2240.16)
Fflat un ystafell wely £7553.36 (2 X £2517.79 and 1 X £2517.78)
Fflat dwy ystafell wely £8386.24 (2 X £2795.41 and 1 X £2795.42)
Cyfnod preswyl ansafonol
Math Nodiadau
En-suite /
Rhannu ystafell ymolchi
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol. Myfyrwyr Mynydd Bychan

Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.

Enw Swydd Ffôn
Sharon Perry Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2048 5641
Isabel Cleverley Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2048 5641
Christine Lovell Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2048 5641

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk