Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)

I’r dim ar gyfer campws Parc Cathays a Chanol y Ddinas.

  • Israddedigion
  • Ôl-raddedigion
  • Parau
  • Teuluoedd
Student Houses/Flats (Village) - Exterior Student Houses/Flats (Village) - Kitchen Student Houses/Flats (Village) - Bedroom Student Houses/Flats (Village) - Bedroom 2
Y tu allan i y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)
Cegin yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)
Ystafell wely yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)
Ystafell wely yn y Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 224
Y Prif Adeilad Hyd at 0.75 milltir
Campws Mynydd Bychan Hyd at 2 filltir

Golygfeydd 360°

Bwriwch olwg ar y cyfleusterau sydd ar gael drwy gyfrwng Golygfeydd 360°.


Trosolwg

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr yn ardal Cathays a’r Rhath. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn gyfleus yn agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Chanol y Ddinas.

Cyfeiriad

Tai/Fflatiau i Fyfyrwyr (Y Pentref)
Cathays
Caerdydd

Ffôn

+44 (0)29 2087 5709


Y cyfleusterau agosaf

Siop Salisbury Road
Uwchfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Canolfan Cryfder a Chyflyru Prifysgol Caerdydd
Golchdy Neuadd Hodge
Maes parcio Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter Hyd at 0.75 milltir
Cerdded 15 munud
Beicio 7 munud
Bws n/a
Campws Mynydd Bychan
Pellter Hyd at 2 milltir
Cerdded 40 munud
Beicio 20 munud
Bws Plas-y-Parc, Bws Caerdydd Rhif 27

Sylwch: canllaw yn unig yw’r amserau uchod.

  • Hunan-arlwyo
  • Rhannu ystafell ymolchi
  • Rhannu cegin/lle bwyta
  • Fflatiau i 4-11 o fyfyrwyr
  • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
  • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)


Parau

2 x fflat un ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi

Teuluoedd

4 x fflat dwy ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, un ystafell wely sydd â dau wely/gwelyau bync, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £3815.68 (2 X £1271.89 and 1 X £1271.90)
Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £5054.72 (2 X £1684.91 and 1 X £1684.90) Ôl-raddedigion yn unig
Fflat un ystafell wely £7553.36 (2 X £2517.79 and 1 X £2517.78)
Fflat dwy ystafell wely £8386.24 (2 X £2795.41 and 1 X £2795.42)
Enw Swydd Ffôn
Joanne Hooper Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5709
Rhian Watkins Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5709
Debra Jones Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5709

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk