Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Cyfnodau preswyl

Ar y cyfan, dangosir y cyfnodau preswyl ar gyfer 2016/2017 isod. Bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich preswylfa benodol yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig am Breswylfa.

Cyfnod Preswyl Safonol

 • Hunanddarpar, gwasanaeth arlwyo yn rhannol, gwasanaeth arlwyo llawn
 • Dydd Mercher 14 Medi 2016 hyd at ddydd Llun 12 Mehefin 2017, gan gynnwys yr holl wyliau.

Cyfnod Preswyl Ansafonol

 • Hunanddarpar
 • Mae'r rhain cyfnodau eu gosod yn unol â dyddiadau semester cyrsiau unigol ac yn gyffredinol yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio:
  • Hylendid Deintyddol / Therapi
  • Bydwreigiaeth
  • Nyrsio
  • Ymarfer Adran Gweithredu
  • Radiograffeg / Radiotherapi
 • Noder:gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith a byddwch yn taluffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.
 • Bydd gwir ddyddiadau eich cyfnod preswyl yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Preswylfa.

Cyfnod Preswylfa Ganolradd (Llys Tal-y-Bont & Porth Tal-y-Bont)

 • Hunanddarpar
 • Dydd Mercher 14 Medi 2016 hyd at ddydd Gwener 23 Mehefin 2017, gan gynnwys yr holl wyliau.

41 wythnos Cyfnod Preswyl (Tŷ Liberty)

 • Hunanddarpar
 • Dydd Mercher 14 Medi 2016 hyd at dydd Mercher 28 Mehefin 2017, gan gynnwys yr holl wyliau.

43 wythnos Cyfnod Preswyl (Liberty Cambrian Point)

 • Hunanddarpar
 • Dydd Mercher 14 Medi 2016 hyd at dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017, gan gynnwys yr holl wyliau.

Cyfnod Preswyl am Flwyddyn Gyfan

 • Hunanddarpar
 • Dydd Mercher 14 Medi 2016 tan ddydd Gwener 8 Medi 2017.

Noder:

 • Efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr a chanddynt Gyfnod Preswyl am Flwyddyn Gyfan, symud o'u hystafell wely astudio wreiddiol i ystafell wely astudio arall sydd mor agos â phosibl o fewn yr un ardal breswyl. Bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn parhau i fod yn agos at fyfyrwyr eraill a bydd yn lleihau'r amhariad a achosir pan fydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn mynd rhagddo ar y safle. Disgwylir y bydd hyn yn digwydd yn ystod mis Mehefin/Gorffennaf. Cewch eich hysbysu o fanylion yr ystafell y byddwch yn symud iddi gan y Rheolwr Preswylfeydd.
 • Nid yw'n bosibl i chi aros yn eich preswylfeydd ar ôl diwedd y cyfnod preswyl.

Cyrraedd yn gynnar o wlad dramor

 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd Caerdydd cyn dechrau'r cyfnod preswyl a nodir yn eich Cytundeb Preswylfeydd, byddwch cystal â nodi'r canlynol:
 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd cyn dydd Llun 12 Medi, ni fydd eich ystafell yn barod a bydd angeni chi wneud eich trefniadau eich hunan ar gyfer llety dros dro nes dechrau'r cyfnod preswyl. Am fwy o wybodaeth am westai a llety gwely a brecwast yng Nghaerdydd ewch i www.visitcardiff.com
 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd rhwng dydd Llun 12 Medi a dechrau eich cyfnod preswyl, mae'n bosibl y bydd eich ystafell ar gael. Bydd angen i chi gysylltu â'ch Rheolwr Preswylfeydd ymhell ymlaen llaw cyn i chi gyrraedd er mwyn gwirio hyn. Os nad yw eich ystafell yn barod ar eich cyfer tan ddechrau'r cyfnod preswyl, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hunan ar gyfer llety dros dro, tan ddechrau'r cyfnod preswyl. Am fwy o fanylion amwestai a llety gwely a brecwast yng Nghaerdydd ewch i www.visitcardiff.com

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk