Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

I is-raddedigion

Os ydych yn byw oddi cartref am y tro cyntaf, mae setlo a chyfarfod â ffrindiau yn gamau cyntaf pwysig. Drwy fyw yn un o breswylfeydd y Brifysgol cewch y cyfle perffaith i gyfarfod â phobl o gefndiroedd gwahanol sy’n astudio ystod eang o bynciau.

Ewch ar daith o amgylch ein neuaddau preswyl

Gwylio’r fideo

Mae Llys Tal-y-Bont yn breswylfa hunanddarpar a chanddo gyfleusterau chwaraeon ar y safle
Byw mewn preswylfeydd yw'r ffordd orau o gyfarfod â phobl yn gyflym
Mae'r gegin gymunedol mewn preswylfeydd hunanddarpar yn lle da i gymdeithasu
O ran prydau bwyd, mae amryw o ddewisiadau ar gael yn y neuaddau sy’n arlwyo
Ymgeiswyr  â chynnig cadarn ac ymgeiswyr â chynnig wrth gefn

Ymgeiswyr â chynnig cadarn ac ymgeiswyr â chynnig wrth gefn

Ymgeisiwch drwy’r cylch derbyn arferol a bydd yna warant o le ichi.

Clock tower

Ymgeiswyr clirio ac ymgeiswyr hwyr

Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i le i fyfyrwyr sy’n dod drwy glirio.

Students sitting in sunshine

Myfyrwyr Erasmus a myfyrwyr cyfnewid

Mae yna warant o le mewn preswylfa i fyfyrwyr sesiwn llawn.

Talybont South

Y preswylfeydd

Edrychwch ar y rhestr lawn o breswylfeydd sydd ar gael i is-raddedigion.


Holwch y rhai sy’n gwybod am eu profiad nhw

Beth yw barn y myfyrwyr?

Symud i neuadd breswyl yw’r peth gorau y gall myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud. Dwi’n methu cyfleu mewn geiriau amser mor dda ges i yn y neuadd – dim ond dweud ‘mod i’n ei argymell yn llwyr!

Freya, sy’n aros yn Ne Tal-y-bont

Freya

Dych chi’n cwrdd â’r bobl anhygoel yma sy’n gwneud pob math o gyrsiau gwahanol. Roed Neuadd y Brifysgol yn lle hyfryd, ceginau mawr ar bob llawr, llofftydd en-suite ar gael, lle golchi dillad yn y gwaelod, diogelwch, a lle i barcio’r car...gwych!

Silvia, sy’n aros yn Neuadd y Brifysgol

Silvia

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk