Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Ymgeiswyr clirio ac ymgeiswyr hwyr

Os ydych wedi ymgeisio am le i astudio y tu allan i gylchoedd mynediad arferol UCAS, h.y. ar ôl 4 Gorffennaf 2016.

Byddwn ni’n cynnig llety i ymgeiswyr Clirio/RPA/ymgeiswyr hwyr yn ein preswylfeydd ar sail y cyntaf i’r felin, a byddwn ni’n dechrau prosesu ceisiadau o’r wythnos sy’n cychwyn ar 1 Medi 2016 fan bellaf. Er y gwnawn ni’n gorau glas i ddyrannu llety i fyfyrwyr, fe wnawn ni, os nad yw hynny’n bosibl, roi cymorth ac arweiniad i chi sicrhau llety yn y sector preifat.

Beth mae angen i mi ei wneud?

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cynnig i astudio yn bendant, fe wnawn ni anfon e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau ar sut gallwch ymgeisio am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar-lein. Y cynharaf y byddwch yn ymgeisio am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol, y mwyaf tebygol y bydd hi y byddwn yn gallu cynnig lle i chi. Byddwn yn dechrau prosesu ceisiadau dim hwyrach na’r wythnos sy’n dechrau ar 5 Medi 2016.

Fe wnawn ni roi gwybod i chi pa ystafelloedd sydd ar gael, a gwneud ein gorau glas i ganfod llety addas i chi. Fe wnawn ni roi gwybod i chi os na fydd modd i ni gynnig lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol, ac fe wnawn ni roi cyngor ac arweiniad i chi ar ganfod llety addas yn y sector preifat.

Os na fu modd i chi ganfod lle mewn llety sector preifat, ac na chafwyd lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol cyn yr wythnos Gofrestru, yna bydd gennym nifer o ystafelloedd mewn llety dros dro mewn gwesty ar gael am gyfnod cyfyngedig (yn ystod Medi/Hydref). Codir tâl bychan am fod yno. Fel canllaw, y tâl yn sesiwn 2015/2016 oedd £15 y noson.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk