Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Myfyrwyr Erasmus a myfyrwyr cyfnewid

Sesiwn llawn (Medi i Fehefin)

Os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd am y flwyddyn academaidd lawn (Medi i Fehefin) mae yna warant o le ichi mewn ystafell sengl ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

I sicrhau bod yna warant o ystafell ichi, fe fydd angen ichi:

  1. Cyflwyno’ch cais ar-lein erbyn dydd Gwener 12 Awst 2016
  2. Sicrhau cynnig diamod i astudio erbyn dydd Gwener 31 Awst 2016
  3. Derbyn eich Cynnig Preswylfa o fewn saith diwrnod ar ôl i’ch ystafell gael ei dyrannu ichi
  4. Cyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell yn ystod y dyddiadau a’r amserau a bennir yn yr Wybodaeth am Gyrraedd

Sylwer:

  • Os mae eich cais am breswylfeydd yn cael ei dderbyn ar ôl dydd Gwener 12 Awst 2016, neu rydych yn dderbyn cynnig i astudio ddiamod ar ôl dydd Gwener 31 Awst 2016, gwnawn ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Os na allwch chi gyrraedd yn ystod y dyddiadau penodedig, bydd eich Cynnig Preswylfa yn cael ei dynnu’n ôl a chaiff eich ystafell ei dyrannu i fyfyriwr arall. Bydd yn amhosibl inni warantu lle ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a bydd angen ichi gysylltu â’r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd dyddiad eich siwrnai wedi’i gadarnhau, er mwyn gofyn pa ystafelloedd sydd ar gael.

Myfyrwyr am Ran o Sesiwn (Semester yr Hydref neu’r Gwanwyn yn unig)

Yn anffodus, mae’n amhosibl i’r Swyddfa Preswylfeydd warantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sydd yma am ran o sesiwn.

Myfyrwyr sy’n cyrraedd ym mis Medi

Mae’n annhebyg y byddwn yn gwybod a oes modd cynnig lle ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol tan ddiwedd mis Medi. Cewch ragor o wybodaeth ynghylch cyrraedd Caerdydd gan y Swyddfa Ryngwladol.

Myfyrwyr sy’n cyrraedd ar ôl mis Medi

Mae’n debycach y byddwn yn gallu cynnig lle ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol gan fod lleoedd gwag fel rheol yn codi o’r wythnos gyntaf ym mis Hydref ymlaen. Dylech gysylltu â’r Swyddfa Preswylfeydd cyn ichi gyrraedd Caerdydd i ofyn pa ystafelloedd sydd ar gael.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk