Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Ymgeiswyr â chynnig cadarn ac ymgeiswyr â chynnig wrth gefn

I sicrhau bod yna warant o ystafell ichi, bydd angen ichi:

  1. Cyflwyno’ch cais ar-lein erbyn dydd Gwener 7 Awst 2015 (ymgeiswyr â chynnig cadarn) neu dydd Gwener 28 Awst 2015 (ymgeiswyr â chynnig wrth gefn)
  2. Sicrhau cynnig astudio diamod erbyn dydd Gwener 28 Awst 2015
  3. Derbyn eich Cynnig Preswylfa ar-lein o fewn saith diwrnod ar ôl i’ch ystafell gael ei dyrannu
  4. Cyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell yn ystod y dyddiadau a’r amserau a bennir yn yr Wybodaeth am Gyrraedd

Sylwer:

  • Os bydd eich cais ar-lein i law ar ôl y dyddiad cau, neu byddwch yn derbyn / derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl dydd Gwener 28 Awst 2015, gwnawn ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Os na allwch chi gyrraedd yn ystod y dyddiadau penodedig, bydd eich Cynnig Preswylfa yn cael ei dynnu’n ôl a chaiff eich ystafell ei dyrannu i fyfyriwr arall. Bydd yn amhosibl inni warantu lle ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a bydd angen ichi gysylltu â’r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd dyddiad eich siwrnai wedi’i gadarnhau, er mwyn gofyn pa ystafelloedd sydd ar gael.

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk