Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Porth Talybont

Dyma ran o gymhlyg Talybont, sef y fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol.

 • Israddedigion
 • Ôl-raddedigion
 • Parau
 • Teuluoedd
Talybont Gate Exterior 1 Talybont Gate Exterior 2 Talybont Gate Kitchen 1 Talybont Gate Kitchen 2 Talybont Gate Kitchen 3 Talybont Gate Kitchen 4 Talybont Gate Bedroom 1  Talybont Gate Bedroom 2
Y tu allan i Porth Talybont
Cegin yn Porth Talybont
Ystafell wely yn Porth Talybont

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Nifer y myfyrwyr 179
Y Prif Adeilad 1.5 milltir
Campws Parc Mynydd Bychan 1.5 milltir

Trosolwg

Datblygiad newydd sbon yw Porth Talybont ac yn y fflatiau yno cewch chi fannau cymunedol mawr ynghyd â chyfleusterau ychwanegol. Mae’n rhan o gymhlyg Talybont, y fwyaf o breswylfeydd y Brifysgol, ac fe gewch chi amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol yno, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Gerllaw maw parcdiroedd helaeth ac mae’r mwyafrif o’r adeiladau academaidd o fewn pellter cerdded neu feicio byr.

Cyfeiriad

Porth Talybont
Bevan Place
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3UY

Ffôn

+44 (0)29 2087 4615


Agosaf

Siop North Road (Tesco Express)
Uwchfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Canolfan Gymdeithasol Talybont
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Symud o gwmpas

Y Prif Adeilad
Pellter 1.5 milltir
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws North Road, Bws Caerdydd Rhif 27
Campws Parc Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir
Cerdded 30 munud
Beicio 15 munud
Bws ddim ar gael

Sylwch: canllaw’n unig yw’r amserau uchod.

 • Hunanarlwyo
 • Ensuite
 • Gwely ¾ (4 tr)
 • Rhannu cegin/man ciniawa/lolfa sydd â theledu Freeview (a’r drwydded deledu wedi’i thalu)
 • Fflatiau i 6-10 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu â’r rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • Maes parcio (130 o leoedd a ddyrennir rhwng Gogledd Talybont a Porth Talybont)
 • Raciau i feiciau
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • 2 ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch

Sesiwn 2016/2017

Cyfnod preswyl canolradd (Mis Medi i fis Mehefin)
Math Cyfanswm Rhandaliadau Nodiadau
Ensuite £4960.38 (3 X £1653.46)
Maes parcio £145.50 (3 X £48.50)
Enw Swydd Ffôn
Anna Carpanini Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol +44 (0)29 2087 5807
Jaime Bradley Rheolwr Preswylfeydd Cynorthwyol Uwch +44 (0)29 2087 5807
Andrew Cleverley Rheolwr Preswylfeydd +44 (0)29 2087 5807

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk