Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cymharu preswylfeydd

Llety

Y rhai sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg
(israddedigion yn unig)

Mae ambell fflat yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont wedi’u cadw i rai sy’n siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg ac sy’n dymuno cael eu gosod mewn grŵp gyda’i gilydd.

Os ydych chithau’n siarad Cymraeg ac os hoffech fanteisio ar y trefniadau hyn, dewiswch yr opsiwn hwn yn eich cais ar-lein.

Y preswylfeydd

Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

  • Cyfnod preswylio safonol
  • Hunan-arlwyo gyda’r opsiwn o gael pryd gyda’r nos
  • Rhannu ystafelloedd ymolchi
Gogledd Tal-y-bont

Gogledd Tal-y-bont

  • Safonol
  • Hunan-arlwyo
  • Ystafelloedd ymolchi en-suite

Llety

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw i’r preswylfeydd

Canllaw hwylus sy’n gadael ichi gymharu’n preswylfeydd i gyd.

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 533
Tŷ Southgate
Caerdydd
CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk