Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y ddau gampws

Mae gan Brifysgol Caerdydd ddau gampws mawr mewn dau leoliad braf.

Campws Parc Cathays

Students at Cathays Park campusStudents Myfyrwyr yn cerdded ar hyd Plas y Parc yng nghanol campws Parc Cathays

With Gyda’i rodfeydd deiliog llydan a’i adeiladau braf o garreg Portland, mae Parc Cathays yn ysbrydoli’ch astudiaethau.

  • 22 o ysgolion academaidd
  • Yng nghanol y ddinas
  • Undeb Myfyrwyr
  • Gwaith adnewyddu diweddar gwerth £200m
  • Sawl preswylfa gerllaw

Mae gan y campws bywiog yma yng nghanol y ddinas yr holl gyfleusterau y bydd arnoch eu hangen. Mae’n cynnwys mwy nag ugain o ysgolion academaidd, adeilad mawr Undeb y Myfyrwyr, y cyfleusterau diweddaraf un ac ystod eang o ddarpariaeth ar gyfer chwaraeon, cymdeithasu ac adloniant.

Campws Mynydd Bychan

Students at Heath Park campusY tu allan i Adeilad Cochrane ar gampws Mynydd Bychan

Campws pwrpasol ar gyfer gofal iechyd yw’r Mynydd Bychan ac mae ganddo’r cyfleusterau diweddaraf un.

  • Pob un o’r ysgolion gofal iechyd
  • Cyfleusterau chwaraeon
  • Caffi a bar
  • Neuadd breswyl ar y safle

Dyma’r campws gofal iechyd yng ngogledd y ddinas, ac mae yma bum ysgol ar yr un safle ag Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae detholiad rhagorol o amwynderau a gwasanaethau o fwn cyrraedd hwylus, gan gynnwys presenoldeb Undeb y Myfyrwyr.


Y dyfodol: Gorwelion y Campws

Mae Gorwelion y Campws yn gyfres o brosiectau datblygu o bwys gan gynnwys campws cyfan gwbl newydd ar gyfer gwaith ymchwil.

Ynghylch Gorwelion y Campws

Biosciences buildingAdeilad newydd y Biowyddorau

Cancer Genetics buildingAdeilad newydd Geneteg Canser

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw