Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y ddau gampws

Gorwelion Campws

Hadyn Ellis interpretation 500x280Un yn unig o’r datblygiadau mawr sydd ar eu hanner yw adeilad newydd Haydn Ellis

Bydd ein prosiect datblygu newydd o bwys, Gorwelion y Campws, yn cynnwys campws cyfan gwbl newydd, sef Campws Parc Maendy, lle caiff Canolfannau Ymchwil eu lleoli a lle bydd cyfleusterau ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Y ffeithiau allweddol

  • Prosiect datblygu o bwys
  • Campws newydd i’r Brifysgol
  • Gwell cyfleusterau i Ysgolion Gofal Iechyd a’r Biowyddorau
  • Gwaith uwchraddio o bwys ar gampws Parc Cathays

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys adeilad newydd Cochrane ar Gampws Mynydd Bychan, sy’n darparu gwell cyfleusterau i bob un o’r pum ysgol gofal iechyd, ac estyniad £4 miliwn i Ysgol y Biowyddorau. Mae datblygiadau newydd wedi’u cynnig hefyd ar gampws Parc Cathays, gan gynnwys gwaith uwchraddio mawr mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Rhagor o wybodaeth am brosiect Gorwelion y Campws

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw