Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y ddau gampws

Parc Cathays

Main building 500x280Y Prif Adeilad yw canolbwynt campws Parc Cathays

Ar gampws Parc Cathays y mae'r mwyafrif o'n hysgolion academaidd. Gyda'i rodfeydd coediog llydan a'i adeiladau braf o garreg Portland, dyma fan i ysbrydoli'ch astudiaethau.

Thgyferbynnu â'r ymdeimlad pendant eich bod mewn lle hanesyddol, mae yma'r cyfleusterau diweddaraf un gan gynnwys labordai, darlithfeydd ac ystafelloedd technoleg gwybodaeth newydd.

Mae prif adeilad Undeb y Myfyrwyr, sydd yng nghanol y campws ar Blas y Parc, yn un o’r mwyaf a’r mwyaf gweithgar ym Mhrydain. Mae digwyddiadau, clybiau a gwasanaethau gwybodaeth ar gael, ac mae cyfleusterau’r safle yn cynnwys caffi, siop gyffredinol, siop lyfrau, asiantaeth osod i fyfyrwyr, ystafell chwaraeon mawr, clwb nos a thafarn.

Map

Cathays Park

Where is it?

Park Place
Cardiff
CF10 3AT

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw