Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y ddau gampws

Parc Mynydd Bychan

Cochrane Building 500x280Mae Adeilad Cochrane yn gartref i'n llyfrgell iechyd dri-llawr, labordai a mannau ar gyfer seminarau

Os yw'ch cwrs yn gysylltiedig ag iechyd, Parc Mynydd Bychan fydd eich canolfan. Mae o fewn rhyw filltir i ganol y ddinas ac yn ymyl 100 o erwau o barc a chaeau chwarae.

Mae’n hysgolion academaidd yn rhannu’r safle gydag Ysbyty Athrofaol Cymru, sef y trydydd ysbyty mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan bob ysgol ei hadnoddau a’i chyfleusterau arbenigol ei hun. Mae’r ystafelloedd darllen a’r cyfleusterau technoleg gwybodaeth yn agored 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae yna ddarlithfeydd, ystafelloedd seminar, llyfrgelloedd a theatrau llawdriniaeth ar y campws hefyd.

Mae cyfleusterau ymchwil sy’n enwog ledled y byd ac arbenigwyr ymchwil mewn amryw o feysydd meddygol yn darparu gwasanaethau amhrisiadwy, gan gynnwys gofal i gleifion, yn y ganolfan addysgu ac ymchwilio bwysig hon.

Mae yna wasanaethau Preswylfeydd ac Undeb Myfyrwyr ar y safle hefyd, a gall y myfyrwyr fanteisio ar y nifer fawr o gyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys pwll nofio, cyrtiau sboncen a badminton, ac ystafell ffitrwydd.

  • Campws gofal iechyd penodol yn cael ei rannu gydag Ysbyty Athrofaol Cymru
  • Cyfleusterau ymchwil byd-enwog
  • Adeilad newydd Cochrane sy’n werth £18m gan gynnwys llyfrgell dri-llawr, labordai a mannau ar gyfer seminarau
  • Theatrau llawdriniaeth ar y safle
  • Preswylfa ar y safle
  • Undeb Myfyrwyr a gwasanaethau cymorth ar y safle
  • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd (gan gynnwys pwll nofio)
  • Milltir i’r gogledd o ganol y ddinas

Map

Heath Park campus

Where is it?

University Hospital of Wales
Heath Park
Cardiff
CF14 4XN

Residences nearby

Resources

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw